Organisatorische implementatiestrategieën

Kwaliteit van zorg wordt niet alleen bepaald door het handelen van professionals. Ook organisatorische aspecten spelen een rol, zoals werkdruk, management en logistiek.

Organisatorische implementatiestrategieën zijn bedoeld om een verandering in de organisatie teweeg te brengen, nodig om de zorg te verbeteren.

Mogelijkheden

  • Het aanpassen van professionele rollen, zoals de taken van verpleegkundigen uitbreiden
  • Multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en paramedici laten samenwerken in teams om zo de patiëntenuitkomst te verbeteren
  • Geïntegreerde zorg, zoals ketenzorg voor patiënten met een bepaalde aandoening (zoals een beroerte)
  • Kennismanagement, zoals het gebruiken van informatietechnologie die de patiëntenzorg ondersteunt
  • Kwaliteitsmanagement, zoals structurele pogingen om prestaties te meten en te verbeteren

Onze ervaringen

Bij een organisatorische verandering is het belangrijk om de doelen helder en zo kwantitatief mogelijk te formuleren. Ook is het nodig om continu te monitoren of de doelen wel op tijd worden bereikt. Lukt het niet dan is op tijd bijsturen nodig.