Patiëntgerichte strategieën

De meeste veranderingsstrategieën richten zich op zorgverleners en organisaties. Het komt nog niet vaak voor dat patiënten worden ingezet om een verandering teweeg te brengen.

Hun behoeften en voorkeuren kunnen wel van invloed zijn op veranderingsprocessen.

Mogelijkheden

  • Voorlichting of reclame via massamedia
  • Patiënten voorbereiden op contracten met zorgverleners en instellingen
  • Communicatie tijdens de zorgcontacten
  • Feedback over de ontvangen en ervaren zorg
  • Gebruik maken van ervaringsdeskundigheid

Onze ervaringen

  • Patiënteneducatie kan invloed hebben op het gedrag van patiënten ten aanzien van de gezondheidszorg.
  • Zelfmanagementprogramma’s blijken een positief effect te hebben op patiëntenuitkomsten. Het loont dan ook om te kijken wat deze programma’s kunnen bijdragen binnen implementatieprocessen. 
  • Professionele zorgverleners weten weliswaar veel van ziektes, maar patiënten met chronische ziekten weten vaak meer van hun ziekte en hoe daarmee om te gaan in het dagelijks leven.