Intercultureel communiceren

Zoals gezegd; het is van belang om in je voorbereiding meer te doen dan ‘alleen’ een oriëntatie op de wetten en regels, de stelsels en systemen en de mogelijke markten. Je moet ook je eigen positie en normen en waarden analyseren.

Een mooie methode daarvoor is om jouw persoonlijke culturele profiel te bepalen volgens het model van de Amerikaan Richard Lewis. Dit model is ontwikkeld op basis van Lewis’ jarenlange ervaring als leraar Engels in de meest uiteenlopende landen.

Het model van Richard Lewis.

Vanuit die ervaring, die hij verdiepte op basis van vele interviews, destilleerde hij patronen in de manier waarop mensen vanuit hun culturele achtergrond omgaan met waarden, communicatie, feedback, ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’. Kortom: met de wereld om hen heen.

Het model plaatst landen en regio’s op drie dimensies: lineair-actief, multi-actief en reactief. Door jouw culturele profiel te bepalen krijg je zicht op jouw plaats in de driehoek die gevormd wordt door de drie dimensies.

Dimensies

  • Lineair-actieve cultuur
    Mensen in lineair-actieve culturen laten een sterke taakgerichtheid zien. Ze waarderen technische bekwaamheid, plaatsen feiten boven gevoel, logica boven emotie. Lineair-actieve mensen richten hun aandacht op prestaties en resultaten. Ze zijn ordelijk en hechten aan een zorgvuldige planning.
  • Multi-actieve cultuur
    Mensen in multi-actieve culturen zijn extravert, vertrouwen op hun welsprekendheid en op hun vermogen om te overtuigen. Ze gaan vooral voor het menselijke contact, zijn vaak uitstekende netwerkers en vinden het werken ‘op de klok’ niet het belangrijkste binnen een samenwerking.
  • Reactieve cultuur
    Mensen in reactieve culturen zijn ook mensgericht, maar opereren eerder vanuit hun kennis, ervaring en geduld. Ze zijn bescheiden en beleefd, ook als ze hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. Ze creëren een harmonieuze sfeer voor teamwork. Wel kunnen ze paternalistisch zijn.

Radboud in’to Languages

Wil je je zorginnovatie op internationaal niveau presenteren? Staat de groeiende groep behandelaren en patiënten met een andere culturele en taalachtergrond hoog op de agenda? Dan zijn goede taal- en interculturele communicatievaardigheden voor jouw medewerkers essentieel.

Radboud In’to languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit en partner van het Radboud UMC. Zij bieden verschillende trainingen en vertaal- en redactionele diensten aan in het medisch domein, zoals interculturele arts-patiëntgesprekken en vertalen van persberichten, rapporten en patiënteninformatiebrochures.