Stelsels en systemen

Zorgstelsels en financieringssystemen verschillen van land tot land. Welke mogelijkheden zijn er voor structurele bekostiging van een vernieuwing?

Hoe komt jouw innovatie in het verzekerde pakket van andere landen? Welke patiënten kunnen daarop aanspraak maken? Willen behandelaars het voorschrijven of aanschaffen voor hun instelling? Of kun je de consument direct overtuigen van het nut van je innovatie?

De antwoorden bepalen je tactiek: waar moet je vooral je energie op richten? Ga je in gesprek met overheden, beroepsorganisaties, verzekeraars, gemeenten of andere ‘vergoeders’? Of richt je je pijlen vooral op patiëntenorganisaties?

Vanuit ons Nederlandse stelsel denk je bij het woord bekostiging al snel aan een vergoeding door verzekeraars of vanuit een wettelijke regeling. Maar de ‘structureel vergoedende partij’ kan ook de eindgebruiker zelf zijn: de patiënt, cliënt of een andere afnemer van een gezondheidsproduct of dienst.

Subsidiewijzer

De Nederlandse overheid ondersteunt ondernemers met internationale ambities. Ook financieel, mocht je je plannen via de bank niet rond krijgen. De RVO voert diverse programma’s en regelingen uit. In de subsidiewijzer op hun website kun je zoeken op land en sector. Zo zie je snel of er voor jouw plannen een geschikte financieringsregeling is.

De adviseurs van de RVO kunnen ook advies geven over andere vormen van financiering. Bijvoorbeeld via banken, participatiemaatschappijen, crowdfundings en ‘informal investors’. Kijk voor meer informatie in de InternationaliseringsGIDS van Zorg voor innoveren( pagina 36-40).

Aanvullend publiceert de Task Force Health Care een jaarlijks instrumentenoverzicht om een kort overzicht te creëren van de hoeveelheid en diversiteit van ondersteunende overheidsinstrumenten (subsidies, regelingen enzovoorts) bij internationaal zakendoen.