Universiteiten en Universitair Medische Centra

Wil je als zorgvernieuwer je zorginnovatie verder brengen door wetenschappelijk onderzoek te laten doen?

Dan kun je terecht bij de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra die steeds meer – betaalde -  onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven doen.

Op veel universiteiten is het onderzoek georganiseerd in speciale onderzoekscentra waar wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in de gezondheidszorg wordt gedaan. In deze onderzoekscentra wordt het onderzoek gedaan door ervaren, academisch geschoolde onderzoekers.

Bij de opleidingen van de universiteiten kun je terecht om onderzoek door studenten te laten doen in de vorm van een onderzoeksproject of stage/afstudeeropdracht. Dit onderzoek wordt dan geheel of gedeeltelijk (al gelang afspraak) begeleid door een universitair docent van de opleiding.

Naast deze universitaire onderzoekscentra heeft Nederland ook 8 Universitair Medische Centra (UMCs) waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, ook met en voor zorgvernieuwers. De UMCs hebben van oudsher een nauwe verbondenheid met de medische faculteit van de universiteit en vormen tegenwoordig samen met universiteiten onderzoekscentra waarin onderzoek op hoog kwalitatief niveau wordt gedaan. Het onderzoek in de UMCs wordt gedaan door ervaren, academisch geschoolde artsen, medisch specialisten en onderzoekers.

Onderstaand vind je een overzicht van: de Nederlandse universiteiten en gelieerde UMCs, georganiseerd naar onderzoek in business modeling, de zorgpraktijk en de technologie.

Onderzoek op gebied van het business modeling

Universiteit Maastricht
School of Business and Economics – Creativity, Innovation and Entrepreneurship doet wetenschappelijk onderzoek naar innovaties en busines modeling.

Erasmus University Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management – voor wetenschappelijk, multidisciplinair onderzoek in het bedrijfskundig domein van de gezondheidszorg.

Tilburg University
CentERdata is een instituut voor wetenschappelijk dataverzameling en data analyse met een specialisatie in het domein van de sociale zekerheid en de zorg.

Rijksuniversiteit Groningen
Doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie, bedrijfskunde en management in de gezondheidszorg via het Expertise centrum Healthwise. De zorgvernieuwer kan hier terecht voor zowel maatschappelijke als bedrijfskundige vragen betreffende innovaties in de zorgpraktijk.

University of Twente
Center voor Health & Wellbeing heeft een special Lab Persuasive Health Technology voor bedrijfskundig onderzoek rondom zorginnovaties.

Universitair Medisch Centrum Utrecht - THINC

THINC. Is een instituut dat innovators helpt om in een vroeg stadium de economische meerwaarde en doelmatigheid van hun innovatie in kaart te brengen, ten opzichte van de huidige zorgstandaard (Health Technology Assessment).

Onderzoek op gebied van de zorgpraktijk

Universiteit Maastricht
UM heeft diverse onderzoeksinstituten op gebied van health met in het bijzonder School Care and Public Health Institute waar multidisciplinair onderzoek  in de hele zorgketen, variërend van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie wordt verzorgd.

UM en Maastricht Universitair Medisch Centrum+
(Maastricht UMC+) werken samen in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van patienten gezondheidszorg via The Research Office. 

Radboud Universiteit Nijmegen
Radboud (RU) – werkt samen met het Radboud UMC in het Institute for Health Sciences waar wetenschappelijk onderzoek in 18 verschillende thema’s in de gezondheidszorg wordt verzorgd.

RU en Radboud UMC hebben een speciale afdeling waar je terecht kunt voor  wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg, IQ Scientific Center for Quality of HealthCare.

Daarnaast heeft het Radboud UMC het REshape Innovation Center dat wetenschappelijk onderzoek doet naar zorginnovaties waarbij de Design Thinking methodiek en het  Human Centered Design proces centraal staan.

Tilburg University
TU doet onderzoek in opdracht met academisch geschoolde experts in de Instituten TU waarbij CentERdata, een instituut voor wetenschappelijk dataverzameling met een specialisatie in de ontwikkelingen binnen de domeinen sociale zekerheid en de zorg vooral interessant is voor de zorgvernieuwer.

Vrije Universiteit Amsterdam
VU doet wetenschappelijk onderzoek in opdracht in het interdisciplinair onderzoeksinstituut Institute for Health and Care op de volgende 4 thema’s: Lifestyle, Overweight and Diabetes, Mental Health, Quality of Care en Musculoskeletal Health.

VU kent ook de mogelijkheid om onderzoek met studenten te doen via UniPartners.

Universiteit van Amsterdam
UvA voert wetenschappelijk onderzoek in opdracht uit via haar Innovation Exchange Amsterdam. Daarnaast heeft de UvA (samen met de UvA-AMC en VUmc) nog een aantal onderzoekscentra die interessant kunnen zijn voor de zorgvernieuwer zoals Amsterdam Cardiovascular Sciences, Amsterdam Gastroenterology and Metabolism, Amsterdam Neuroscience, Amsterdam Public Health en Amsterdam Cancer Center.

UvA biedt mogelijkheden om onderzoek door studenten te laten doen via stages die je kunt aanbieden op de UvA Job Board.

Het aan de VU gelieerde Academisch Medisch Centrum (AMC) en het aan de VU gelieerde VU medisch centrum te Amsterdam hebben hun onderzoek gebundeld in 8 gezamenlijke onderzoeksinstituten VUmc-AMC Amsterdam Research.

Rijksuniversiteit Groningen
RUG doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie, bedrijfskunde en management in de gezondheidszorg via het Expertise centrum Healthwise. De zorgvernieuwer kan hier terecht voor zowel maatschappelijke als bedrijfskundige vragen betreffende innovaties in de zorgpraktijk. RU biedt de mogelijkheid om onderzoek door studenten te laten doen. 

Daarnaast werken de RUG en het Universitair Medisch Centrum Groningen samen in wetenschappelijk onderzoek, ook voor zorgvernieuwers.

University of Twente
UT heeft diverse onderzoeksinstituten waarbij vooral het Center voor Health & Wellbeing Research interessant is  voor de zorgvernieuwer. Het Center heeft 4 Labs waar wetenschappelijk onderzoek in de verschillende aspecten van de zorgpraktijk wordt gedaan: Persuasive Health Technology, Positive Psychology & Technology, Self-Management & Health Asessment en Story Lab.  

UT’s Technical Medical Centre is een innovatiehub op gebied van gezondheidszorgsystemen waar technologische zorginnovaties worden ontwikkeld en getest.

De UT biedt ook onderzoek met studenten.

Universiteit Leiden
Heeft diverse onderzoeksfaciliteiten met in het bijzonder het onderzoeksprogramma Health Prevention and the Human LifeCycle.

RUL biedt ook onderzoek in de zorgpraktijk samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en via het National eHealth Living Lab dat eHealthtoepassingen ontwikkelt en test met zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten en ICT’ers.

Universiteit Utrecht
UU biedt mogelijkheden tot onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en ook samen met studenten.

Universitair Medisch Centrum Utrecht - THINC

THINC. is een instituut dat wetenschappelijke expertise en onderzoek op maat aanbiedt aan innovators. THINC. denkt in een vroeg stadium mee over het verzamelen van bewijslast over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van zorginnovaties en biedt innovators toegang tot patiëntengroepen, kennis, data en testfaciliteiten.  

Erasmus University Rotterdam
EUR biedt mogelijkheden tot onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg via het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Wageningen University & Research
WUR biedt verschillende mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in 10 verschillende thema’s waarvan de thema’s Gezonde & Veilige Voeding en Sport & Gezondheid interessant kunnen zijn voor de zorgvernieuwer. De WUR biedt ook begeleid onderzoek met studenten aan.

Onderzoek op gebied van de techniek

De vier technische universiteiten in Nederland - Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Technische Universiteit Delft (TUD), Universiteit Twente (UT) en Wageningen Universiteit (WUR) - hebben zich verenigd in de 4TU.Federation met 10 verschillende onderzoekscentra waar ook zorgvernieuwers, afhankelijk van de technologie die gebruikt wordt in de innovatie, terecht kunnen voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast hebben de technische universiteiten ook hun eigen onderzoeksafdelingen met thema’s in de gezondheidszorg waar de zorgvernieuwer terecht kan voor wetenschappelijk onderzoek:

Technische Universiteit Eindhoven
TUe heeft het thema Engineering Health met de onderwerpen Bio-molecular Sensing, Data Science in Health, Healthy Daily Living, Medical Imaging and Monitoring, Monitor - Diagnose and Present, Regenerative Medicine en Robotics als speciaal aandachtsveld.

Technische Universiteit Delft
TUDelft heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar technologisch vraagstukken via de TUDelft Business Relations Manager.

UT’s Technical Medical Centre is een innovatiehub waar technologische zorginnovaties worden ontwikkeld en getest.

Universitair Medisch Centrum Utrecht - THINC

THINC. is een instituut dat wetenschappelijke expertise en onderzoek op maat aanbiedt aan innovators. THINC. denkt in een vroeg stadium mee over het verzamelen van bewijslast over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van zorginnovaties en biedt innovators toegang tot patiëntengroepen, kennis, data en testfaciliteiten.