Andere kennisinstellingen

Naast universiteiten, UMCs en hogescholen kent Nederland nog een aantal kennisinstellingen met expertise in de verschillende domeinen van zorg en welzijn die je als zorgvernieuwer kunt benaderen voor onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante kennisinstellingen in de zorg:

ZonMw
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financiert en stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. ZonMw beheert op dit moment circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en Kwaliteit en Doelmatigheid waarin veel zorgvernieuwers deelnemen.

Vilans
Een kenniscentrum voor langdurige zorg dat samenwerkt met verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs. 

Nictiz
Het expertisecentrum op het gebied van eHealth.

Trimbos Instituut
Het expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Nederlands Jeugd Instituut
Het kenniscentrum op betreffende jeugd en de organisatie van het jeugdveld.

Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg onderzoekt en ook onderzoek doet naar de gezondheidszorg in Europa.

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als speciaal aandachtsgebied Healthy Living.