Publiek-private samenwerkingsverbanden

Vele partijen – publiek en privaat - zijn jou voorgegaan in het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in de zorg en hebben zich verenigd in (vaak regionale) publiek-private samenwerkingsverbanden om innovaties op het gebied van zorg en welzijn te versnellen.

Deze netwerkorganisaties, waar vaak onderzoeksinstellingen ook deel van zijn, hebben jou als zorgvernieuwer veel te bieden. Zo kunnen zij jou bijvoorbeeld verwijzen naar de juiste partijen voor je onderzoek.

Wij raden je daarom aan om je aan te sluiten bij een van deze netwerken. Het grootste landelijke publiek-private samenwerkingsverband is Health Holland – de netwerkorganisatie waarin de Topsector Life Sciences & Health innovatie stimuleert en een verbindende rol speelt tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Ook kun je je innovatie te delen op het open platform ZorgInnovatie en zo input te vragen van de netwerkorganisaties uit het hele land.

Daarnaast zijn een groot aantal regionale partijen waarbij je je aan kunt sluiten. Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante regionale Publiek-Private samenwerkingsverbanden voor zorgvernieuwers:

Health Valley
Det grootste netwerk in Life Sciences & Health van Nederland met ruim 300 partners, met als basis Nijmegen en omstreken.

VitaValley
Een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties.

Economical Board Utrecht
Netwerkorganisatie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties ten behoeve van de economie op de thema's groen, gezond en slim in de regio Utrecht.

Care Innovation Center West-Brabant
Verbindt zorg gerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven in Brabant met elkaar.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands
HANN verbindt bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden in Noord-Nederland.

Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie
EIZT is een netwerkorganisatie in Limburg van onderzoekers, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Amsterdam Economic Board
Netwerkorganisatie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties ten behoeve van de economie en het welzijn in de regio Amsterdam en omstreken.

Medical Delta
Een netwerkorganisatie van gemeentelijke en provincialenstellingen, universiteiten, UMC’s en hogescholen binnen de life sciences, health en technology in het Rijn Delta gebied.

Health Innovation Park
HIP helpt ondernemers en zorgprofessionals, zorgbedrijven en zorginstellingen met innovatie in de provincie Overijssel.

Coöperatie Slimmer Leven 2020
Netwerkorganisatie van zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers in de regio Zuid-Oost Nederland.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
KCWZ is een kenniscentrum voor professionals op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers.