Ondersteuning

Er zijn altijd zorginnovaties die het lokaal goed doen, maar hun potentie om op te schalen nog niet waarmaken.

Onder de noemer ‘Fast track e-Health’ vind je ondersteuningsinitiatieven die je (alsnog) kunnen helpen opschalen.

Ook de overheid maakt zich sterk om lokaal succesvolle vernieuwingen naar een hoger plan te tillen. Dat kan zijn in ‘Health Deals’, waarin wordt samengewerkt met andere (ook private) partijen.

Opschalen van e-Health: versnellen en verbeteren is focus voor 2018

Het ministerie van VWS ondersteunt MKB-ondernemers bij het breed opschalen van goede, impactvolle eHealthinitiatieven. Veelbelovende marktklare producten blijven nu te vaak op lokaal niveau ‘hangen’, omdat het voor innovatieve ondernemers lastig is om financiers en ‘launching customers’ te vinden.

Om impactvolle eHealth-toepassingen alsnog breed op te schalen, bestaat er ondersteuning langs drie verschillende lijnen.

1. SEED Capital

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij de Seed Capital regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

De tender 2018 was geopend van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Het budget was € 24 miljoen. Lees meer over deze tender in de Staatscourant
 

2. Financieringsmogelijkheden

  • Het financieringsdesk van de Kamer van Koophandel geeft advies aan ondernemers. Kijk op Ondernemersplein voor meer informatie, een handige wegwijzer en de contactgegevens voor (telefonisch) advies.
  • StartupDelta heeft met de Startup Box een handige keuzelhulp ontwikkelt om het passende programma voor publieke financiering te vinden. Op de website van StartupDelta vind je tevens een overzicht van mogelijke investeerders.
  • Ook RVO heeft veel informatie beschikbaar over financiering van innovaties. Naast de informatie op hun website kun je ook direct contact opnemen voor (telefonisch) advies.
  • In het kennisdossier Financiering van Zorg voor innoveren vind je informatie specifiek gericht op financiering van innovaties.

3. Informatie en tools

  • Zorginnovatie is een platform voor innovatieve MKB ondernemers. De website neemt ondernemers mee in de stappen voor opschaling, ze kunnen in contact komen met andere innovatoren, potentiële klanten en financiers, en ze kunnen contact maken met regionale innovatienetwerken, die ondersteuning bieden bij de opschaling.
  • StartupDelta is een initiatief vanuit de ministeries van EZ en OCW, dat samen met de belangrijke stakeholders als doel heeft om voor innovatieve MKB ondernemers de toegang tot talent, kapitaal, netwerken, kennis en markten te verbeteren. Eind 2019 wijzigt de naam in TechLeap.
  • Om zorginnovaties die nu op lokaal of regionaal niveau blijven ‘hangen’ op weg te helpen, zijn de Health Deals in het leven geroepen: afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Meer informatie lezen en aanmelden kan via RVO. 

Terug naar het overzicht van de kennisbank