Patiënt centraal

Patiëntenparticipatie – het samenwerken met patiënten bij zorgvernieuwing – is dé manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk.

Niet alle vernieuwing is ook per se een verbetering. Zinnige innovaties leiden tot zinnige zorg, die beter past bij de behoeften van de patiënt en die onder meer leidt tot minder onnodige zorg en minder verspilling.

Patiënt centraal

De patiënt centraal. Dat klinkt niet alleen mooi, het wordt ook steeds belangrijker. Als je jouw zorginnovatie goed wilt laten landen in de praktijk dan betrek je de patiënt in iedere fase van het innovatieproces. Je innovatie wordt er beter van, krijgt meer draagvlak en heeft meer kans van slagen op de markt. Maar, hoe doe je dat?

In de kennisbank van zorg voor innoveren vind je tips, tools, informatiebronnen en de praktijkverhalen van zorgvernieuwers die ervaring hebben met het betrekken van bij het innovatieproces.

Meer weten? Lees hier dan verder ...

Het is zinvol om potentiële innovaties in een experimentele setting uit te proberen en patiënten daarbij nauw te betrekken; in ontwerp, ontwikkeling én uitvoering. Dat zorgt er mede voor dat een vernieuwing bij een succesvolle uitkomst uiteindelijk kan landen in de kwaliteitsstandaarden in de zorg.

De Participatieladder: van meepraten tot co-creëren

Een handig hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte vorm van participatie is de participatieladder. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed patiënten krijgen. De eerste drie treden (informeren, raadplegen, en adviseren) vallen onder de noemer ’consulteren’ van patiënten. Op de laatste drie treden (adviseren, partnerschap en regie bij de patiënt) hebben patiënten een actieve inbreng en nemen zij zelf (ook) initiatief. Steeds meer zorgvernieuwers proberen die hoogste trede te halen als het gaat om het betrekken van patiënten. Zij streven naar co-creatie.

Handreiking voor patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van digitale zorg

Digitale zorg, ook wel e-health genoemd, wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar hoe organiseer je samenwerking met patiënten? Waar moet je rekening mee houden? Deze handreiking geeft antwoord op zulke vragen. Met praktische aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips.

De handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van digitale zorg: opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ontwerpers, tekstschrijvers, ontwikkelaars en natuurlijk ook patiënten(vertegenwoordigers).

Terug naar het overzicht van de kennisbank