Kansen en mogelijkheden

Normen, plichten, maar ook kansen: innovatieruimte in wetten en regels.

Wetten en regels zorgen niet alleen voor plichten, maar bieden tegelijkertijd ruimte om te innoveren.

Zo is niet álles vastgelegd en biedt de ‘speelruimte’ juist mogelijkheden om innovaties te vermarkten en bij succes op te schalen. Veel zorgverzekeraars zijn bezig met innovatie en staan open voor innovatieve ideeën, zeker als die de bestaande zorg beter, efficiënter of goedkoper maken. De zorginkopers zijn op zoek naar kwalitatief goede zorg voor een betaalbare prijs. En er is vaak al veel dat mag: zo is e-Health vaak geen doel op zich, maar een middel om dezelfde - of betere - zorg te verlenen.

Daarnaast zijn er ook regels en wetten in het leven geroepen om juist innovatie mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de subsidieregeling veelbelovende zorg (Zorginstituut Nederland) of de beleidsregel innovatie (NZa). Deze laatste zorgt ervoor dat er een tijdelijke prestatie (bekostigingstitel) komt voor een innovatieve behandeling. Zo zorgen wetten en regels juist ook voor vernieuwing.

Beleidsregel innovatie

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Overzicht subsidieregelingen voor innovatie in de zorg

Zorg van Nu heeft een overzicht gemaakt van alle subsidieregelingen die kansen bieden voor innovaties in de zorg. In de folder Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg vind je 13 regelingen die er zijn voor extra stimulering van digitale zorg.

Terug naar het overzicht van de kennisbank