Rivas Zorggroep heeft met subsidie uit de regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) twee e-health toepassingen opgeschaald: een medicijndispenser en elektronische toedieningsregistratie met dubbele controle van medicatie op afstand. Judie Slingerland (Adviseur Innovatie) en Yvonne Molenaar-Bok (Verpleegkundige in de wijk) vertellen over de resultaten en geleerde lessen.

Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Willen jullie je even kort voorstellen?

J: “Ik ben Judie Slingerland en werk als adviseur innovatie bij Rivas Zorggroep. Ik ben projectleider voor de implementatie van dit SET-traject, waarin we zowel de medicijndispenser Medido als de medicatie toediening registratie app hebben geïmplementeerd en opgeschaald.”

Y: “Ik ben Yvonne Molenaar-Bok en ik ben sinds 2003 werkzaam bij Rivas. Eerst als helpende, daarna verzorgende IG en later als verpleegkundige in de intramurale zorg. Net voor de lockdown in maart 2020 heb ik de overstap gemaakt naar de wijkverpleging.”

Kun je een korte samenvatting geven van het SET traject dat jullie doorlopen hebben?

J: “In 2019 hebben we een SET-aanvraag gedaan en afgelopen september hebben we dit project afgerond. Ons voornaamste streven was het vergroten van de medicatieveiligheid. We hebben daar op twee manieren op ingespeeld. Aan de ene kant door over te gaan van papieren medicatielijsten naar elektronische toedienregistratie, waarvan het op afstand kunnen uitvoeren van dubbele medicatiecontroles onderdeel is. Door over te gaan op elektronische toedienregistratie blijft medicatie informatie actueel. Dit was met papieren toedienlijsten niet altijd mogelijk.  

En aan de andere kant hebben we ingezet op de medicatiedispenser Medido zodat cliënten herinnerd worden aan het innemen van de juiste medicatie op het juiste moment. Uiteraard alleen wanneer dit een passende optie is voor de cliënt. Een interventie waarbij ook volledige of gedeeltelijke zelfstandigheid op dit gebied terug kan worden gegeven aan de cliënt. Voor de inzet van Medido werden we geïnspireerd door andere organisaties die daar al gebruik van maakten. We zijn destijds bij twee wijkverplegingsteams gestart om er ervaring mee op doen, ook om te bepalen of we deze toepassing verder wilden opschalen. Op basis daarvan is de SET-aanvraag geschreven.”

94% van de collega’s binnen de wijkverpleging geeft aan dat de medicatieveiligheid is toegenomen dankzij de elektronische toedienregistratie

Maken de toepassingen inmiddels structureel deel uit van het zorgproces?

J: “Ja, beide toepassingen maken op grote schaal deel uit van het zorgproces. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het aantal cliënten dat gebruik maakt van de Medido. Dit is inmiddels één jaar lang een stabiel aantal gebleven, ondanks dat in die periode een cliënten zijn gestopt met het gebruiken van de Medido en nieuwe cliënten zijn gestart met de Medido.”

Y: “Als wij vanuit de wijkverpleging een intake hebben met een nieuwe cliënt, dan kijken wij of het nodig is dat wij de medicatie aanreiken of dat we Medido kunnen inzetten. Soms zetten we bij een cliënt alleen de Medido in, maar we bieden ook combinatiezorg. Daarbij bezoeken we de cliënt voor andere zorgtaken, maar voor de medicatie zetten we de dan medicijndispenser in.”  

J: “In het begin bleek het nog wel eens onwennig om dit structureel mee te nemen tijdens een intake, maar dat gaat nu zoals Yvonne ook al aangeeft heel goed. Dat zien we terug bij alle wijkteams.”

Lees verder

Benieuwd naar de effecten van de inzet van de toepassingen, de structurele bekostiging, uitdagingen en het toekomstperspectief? Je leest het hele interview hier.