Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMwĀ in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11Ā actieonderzoeken gaan experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen waarin wordt samengewerkt tussen zorgorganisaties. Het gaat om optimaal op de wensen van de patiĆ«nt afgestemde zorg, die aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid.

De projecten zijn gefinancierd vanuit hetĀ programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. In dat programma wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg, met de focus op (zorg)procesinnovaties. Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiĆ«nten/cliĆ«nten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.Ā 

Meer informatie over de onderwerpen van deze projecten?

De projecten gaan over uiteenlopende onderwerpen in verschillende settings. Meer informatie lees je op de website van ZonMw.