Zorgorganisatie Carinova startte drie jaar geleden met het opschalen van beeldzorg, met behulp van subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). En dat was een groot succes: inmiddels is de inzet van e-health geen innovatie meer, maar gewoon een manier van werken. Wencke Eijkelkamp en Paul Haarman vertellen hier meer over. 

Willen jullie je even kort voorstellen?

Wencke: “Ik ben manager innovatie en transformatie van zorg bij Carinova. Carinova is een organisatie gericht op de ouderenzorg. ‘Nieuw denken, nieuw doen’ staat bij ons hoog in het vaandel. We moeten slimmer organiseren, anders kunnen we straks de zorgvraag niet meer aan. Dat is het startpunt geweest van innovatie. Daarbij kijken we naar de quadruple aim: wat doet het voor de medewerker, klant en organisatie? We zien e-health niet (meer) als innovatie, maar meer als een hulpmiddel die je breed kunt inzetten in de organisatie.”

Paul: “Ik ben projectleider zorginnovatie. Ik hou me nu vooral bezig met implementatie en opschalen van beeldzorg en andere innovaties.”

Kun je een korte samenvatting geven van het SET traject dat jullie doorlopen hebben?

Paul: “In 2019 hebben wij een SET-aanvraag gedaan voor de ‘THUIZZ’ tablet. We werkten destijds al samen met Compaan en waren daar enthousiast over. Voor beeldzorg begonnen we met een pilot en die was succesvol, alleen opschaling was lastig. Mensen vonden het echt nog spannend. Daarom kwam de SET als geroepen. Vanuit daar konden we medewerkers, cliënten en mantelzorgers intensief begeleiden en betere afspraken maken wat betreft de financiering met zorgverzekeraars.

Een andere belangrijke vraag was natuurlijk: hoe kunnen we onze medewerkers en cliënten zo goed mogelijk meenemen in deze verandering? Hiervoor hebben we een ronde gedaan langs alle 60 wijkteams. We kwamen erop uit dat zo rond de 25% van onze zorg ook op afstand kan. We zijn met verpleegkundigen in gesprek gegaan en zij gaven aan het meest gebaat te zijn bij een oplossing voor de piekbelastingen en gebroken diensten. We organiseerden focusgroepen en hebben de resultaten hieruit vervolgens omgezet naar een concept dat we zijn gaan testen.”

Wencke: “Een voordeel van de subsidie was dat je veel uren had voor scholing. Normaal gesproken is daar vanuit de wijkverpleging weinig tijd voor, terwijl het wel nodig is om iets goed te kunnen implementeren. Paul is met een collega alle teams afgegaan om in gesprek te gaan: wat doe je nu? Hoe zou het anders kunnen? Er werd per cliënt gekeken wie de cliënt is, wat de situatie is en welke zorghandelingen we doen bij de client. Er wordt vaak vanuit oude patronen standaard zorg verleend, maar kan het misschien ook slimmer? Men denkt niet automatisch na over andere mogelijkheden. Dat proberen wij wel te doen en hen erbij te helpen.

Bij cliënten waar zorg op afstand werkt voegt de inzet van e-health echt wat toe. Mensen denken soms bij technologie dat het kil en afstandelijk is. Dit terwijl technologie juist heel veel vrijheid en welzijn kan bieden. Bij beeldzorg bijvoorbeeld hoeven mensen niet thuis te blijven om de zorg te krijgen. Zolang er WiFi is kun je de zorg overal leveren.

We hebben de teams gevraagd om verder te denken. Paul en een andere collega hebben zelf een verpleegkundige achtergrond, waardoor zij heel goed vanuit dat perspectief kunnen meedenken en scherpe vragen kunnen stellen. Je zegt nu wel dat het niet anders kan, maar is dat wel echt zo? Ook heeft ieder team een korte spoedcursus gehad.”

Paul: “Ja, we hebben heel erg ingezet op scholingen. Voor welke ziektebeelden kun je de tablet inzetten? Hoe werkt dat met een zorgcentrale die zorg overneemt? Wat ziet je cliënt en hoe simpel is de tablet? Zorgverleners kunnen niet zomaar de werking van een tablet gaan uitleggen aan hun cliënt.”

Hoeveel cliënten hebben jullie bereikt met de toepassing?

Paul: “In de afgelopen drie jaar zijn dat in totaal 450 cliënten geweest.”

In hoeverre maakt de toepassing nu structureel onderdeel uit van reguliere zorg?

Paul: “Beeldzorg is inmiddels geen innovatie meer bij ons, maar een van de hulpmiddelen. Het is echt integraal onderdeel van het zorgproces. Je zet beeldzorg in, tenzij het niet anders kan.

Benieuwd naar het volledige interview?

Lees dan verder op de website van ZonMw