Digitale toepassingen zijn binnen de zorg bijna niet meer weg te denken. Dat vraagt om ontwikkeling van digitale vaardigheden van het zorgpersoneel, patiënten, cliënten en mantelzorgers. Een thema waar Tessel Houdijk en Rodinde Pauw zich als beleidsmakers bij het ministerie van VWS dagelijks mee bezighouden. Zij benadrukken dat digitale vaardigheden enorm belangrijk zijn, voor iedereen. Maar waarom zijn deze zo belangrijk?

Digitalisering in de zorg

De digitalisering  creëert veel kansen in de maatschappij en in de zorg.  Zo kan digitale ondersteuning in de zorg veel mooie dingen betekenen. Denk aan voordelen als meer eigen regie, persoonlijkere-  en efficiëntere zorg en werkplezier. De randvoorwaarde is wel dat iedereen ook goed met deze toepassingen om kan gaan. Dit is vaak nog een probleem. Tessel en Rodinde willen dat iedereen zoveel mogelijk gebruik kan maken van de kansen die digitale mogelijkheden bieden, daarom zetten zij zich in voor het bevorderen van digitale vaardigheden.

“Mensen vinden het toch spannend om toe te geven dat ze misschien moeite hebben met digitale toepassingen”

Iedereen kan iets verbeteren

Met digitaal werken hebben we door corona allemaal veelvuldig te maken. Daar hangt ook een voordeel aan, want we doen op brede schaal ervaring op met digitale vaardigheden. Niet alleen in de zorg, maar ook wijzelf. Zo wordt een voorbeeld genoemd dat zich ironisch genoeg ook tijdens dit gesprek voordoet: mensen die zichzelf misschien als ‘digitaal vaardig’ bestempelen, ondervinden ook frustraties. Neem een ZOOM-update. Net vervelend als dat gebeurt terwijl je een meeting hebt, en je komt te laat. Iedereen loopt wel ergens tegenaan. Toch heerst er nog een groot taboe op dit onderwerp. “Mensen vinden het toch spannend om toe te geven dat ze misschien moeite hebben met digitale toepassingen. Het zou mooi zijn als daar meer begrip voor komt.”

Handvatten

Zorg van Nu en Digivaardig in de zorg zijn mooie voorbeelden waar een helpende hand wordt geboden. Maar, vanuit VWS wilden zij nog een extra steuntje in de rug bieden. VWS en Zorg voor innoveren zijn samen tot de regeling Training tot digicoach gekomen. Een digicoach is een medewerker die collega's laagdrempelig ondersteunt bij digitale vaardigheden. "In een paar dagen tijd kwamen enorm veel aanvragen binnen, dus dan zie je dat er echt vraag naar is. Gelukkig komen er dit jaar nog twee rondes aan!"

Digitale toekomst

‘Digivaardig in de zorg’ blijft een belangrijk thema de komende jaren in zorg en gezondheid. Iedere dag brengt ontwikkelingen met zich mee. Ook al zijn je digitale vaardigheden nu op een hoog niveau, nieuwe toepassingen vragen om nieuwe kennis. We zullen dus met z’n allen moeten blijven leren. Daarnaast zou het ook mooi zijn als digitale toepassingen zo goed ondersteund zijn, dat het leren van nieuwe digitale vaardigheden minder nodig is. Ontwikkel je innovatie samen met de doelgroep zoals patiĂ«nten of verpleegkundigen. Tussentijds kan getoetst worden hoe de doelgroep met de toepassing omgaat en het op die manier aansluit bij de wensen.

Help elkaar een handje

Een laatste tip van Tessel en Rodinde: “Onderschat de relevantie van dit thema niet, en ga er mee aan de slag! Er zijn tal van handvatten en maak daar goed gebruik van. En help elkaar een handje!"