Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, sluiten rijksoverheid, zorgaanbieder Pluryn en diverse ketenpartners de Health Deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren.

De ondertekening hiervan vond plaats op woensdag 13 juni bij Pluryn in Groesbeek, in het bijzijn van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Makkelijker overgang

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, verwacht de samenleving allerlei volwassen keuzes van hen, over wonen, opleiding, inkomen, werk, zorg en ondersteuning. eHealth-technologie kan helpen deze overgang voor deze jongeren makkelijker te maken.

Effectieve zorginnovaties

Met een Health Deal wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Een Health Deal biedt zorgaanbieders en bedrijven een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan het stimuleren van innovaties. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio.