Zorginstituut Nederland publiceerde in 2007 al het rapport ‘Van preventie verzekerd’. Dit rapport leidde tot veel ontwikkelingen op het gebied van preventie. Inmiddels heeft Zorginstituut Nederland opnieuw gekeken naar de plek van preventie binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg in de kaderbrief van 5 juli 2022 aan Zorginstituut Nederland om voorrang te geven aan preventie.

Preventie in de Zvw opnieuw ontleed

In het hernieuwde rapport constateert het instituut een toenemende focus op preventie in plaats van zorg. Ook ligt de focus meer op gezondheid in plaats van het voorkomen van ziekte. Gezondheid wordt als uitgangspunt genomen. Zorg wordt dus pas ingezet als (preventieve) alternatieven zijn uitgeput. Er wordt eerst gekeken naar wat een zorgvrager zelf kan, daarna pas naar verzekerde zorg. Het aanbod van effectieve preventieve zorg neemt daarom toe op gebieden zoals leefstijl, valpreventie en verslaving. Ook is er meer aandacht voor proactieve zorgplanning, wat inhoudt dat mensen vastleggen wat hun persoonlijke zorgdoelen- en- voorkeuren zijn.

Zorgpreventie werkt passende zorg in de hand, waardoor zorg niet de enige bron hoeft te zijn voor het aanpakken van gezondheidsvragen.

Wil jij het herziene rapport doornemen? Ga dan naar de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie.