De derde ronde van de regeling Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) Ouderen Thuis gaat van start op 26 maart. Over de behaalde resultaten van de succesvolle subsidiereeks publiceren we regelmatig interviews met aanvragers. In dit artikel spreken we met twee van onze programma-secretarissen: Floor Klop en Thomas van der Horst. Over succesfactoren en de zaken waar aanvragers vooral aan moeten denken.

Voor de derde keer is de oproep gericht op het implementeren of opschalen van innovaties die ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen. Hoe gaan Floor en Thomas om met innovaties die eigenlijk breder inzetbaar zijn? ‘Zolang de innovatie maar het doel heeft ouderen langer thuis te laten wonen’, legt Floor uit. ‘Deze regeling is onderdeel van het WOZO-programma. Als het project aan de doelstellingen daaraan bijdraagt en voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden in de subsidieoproep, is dat voldoende.’

Een aanvrager met een bredere zorgvernieuwing kan altijd een project specifiek voor ouderen bedenken. ‘Het mag bij andere doelgroepen inzetbaar zijn,’ voegt Thomas toe. ‘Als het project van de aanvrager maar specifiek over ouderen gaat.’

Waaraan moeten aanvragers vooral denken?

Een goede tip is om voordat je een aanvraag doet, onze interviews met andere IOC-aanvragers te lezen (zie links onderaan dit artikel). Hun ervaringen helpen je met inspiratie en tips om een aanvraag goed voor te bereiden. Werk zover mogelijk een duidelijk plan en een tijdschema uit. Wat wil je met de coaching bereiken, waar wil je na afloop staan, wat is je vervolgplan na afloop.

Dat dat niet altijd eenvoudig is, realiseren Floor en Thomas zich goed. Floor zegt daarover: ‘Soms wordt een plan van aanpak echter niet concreet en moet de aanvraag helaas teruggezet worden. Daarom vragen we ook veel dingen uit; we proberen de stappen in de aanvraag steeds duidelijker en concreter te maken. Zo proberen we in elke ronde een stapje verder te zijn. Want het is enorm jammer als we een aanvraag moeten terugsturen. Een aanvrager heeft maar één kans het opnieuw te doen en moet in korte tijd voor een aanvulling zorgen. Anders moet je achter in de rij aanvragers aansluiten en een nieuwe aanvraag indienen. Vaak mis je dan je kans omdat de ronde dan al vol is.’

De maximum looptijd van een in te dienen project is 6 maanden; de ronde sluit eerder dan de aangekondigde sluitingsdatum als het maximale aantal aanvragen is bereikt.

Onze tips

Thomas heeft praktische tips voor aanvragers: ‘Leg, voordat je een aanvraag indient, de oproep ernaast en lees de details en voorwaarden nog een paar keer door. Heb je je doelstelling zo concreet mogelijk geformuleerd; wat is de oplossing die de innovatie biedt? Maak een checklist; dít gaan we doen. Ben je geen bijlagen vergeten?

‘Ga, voorafgaand aan je aanvraag, op zoek naar een passende coach die je verder kan helpen met jouw vraagstuk,’ adviseert Floor. ‘Velen doen dat binnen hun netwerk. Je kunt ook hulp vragen via het Nederlands Implementatie Collectief. ‘En licht ook toe waarom voor een bepaalde coach is gekozen,’ merkt Thomas op. ‘Waarom is die capabel, welke ervaring heeft die?’

Meer tips

  • Begin op tijd met het schrijven van je aanvraag, wacht niet tot de dag voor de opening
  • Let op correcte organisatienamen, emailadressen en looptijd
  • Neem in het uurtarief van max. EUR 125,00 van de coach de BTW op
  • Vraag of de coach al eerder deelgenomen heeft aan de IOC coaching. Een coach mag per ronde namelijk maximaal 5 keer deelnemen.
  • Deel je MijnZonMw-account voor aanvragers met een collega voor als je afwezig bent; zo voorkom je dat je een verzoek om een aanpassing van ons mist

Wat doen wij om de aanvraag zo makkelijk mogelijk te maken?

Elke subsidieronde moet het voor aanvragers makkelijker zijn, is het uitgangspunt van Zorg voor innoveren. ‘We evalueren elke ronde,’ benadrukt Thomas. ‘Dan bekijken we wat we kunnen verbeteren zodat volgende aanvragers tegen minder dingen aanlopen. We passen het aanvraagformulier voor de aanvraag voorafgaand aan elke ronde aan. We horen wel eens dat aanvragers het lastig vinden dat de aanvraag niet met 1 formulier kan worden afgehandeld. Daar denken we ook over na. En in eindverslagen worden ook vaak tips gedeeld. Daar kijken we ook zeker naar.’ 

En als het niet helemaal lukt?

Het inschakelen van een coach is enorm nuttig, maar geen garantie voor uiteindelijk succes. ‘Je wilt dat projecten goed lopen en dat alles wat aanvragers willen implementeren of opschalen ook lukt,’ verklaart Floor. ‘Heel vaak gaat alles goed maar soms worden niet alle projectdoelen behaald.’ Thomas zegt daarover: ‘We zagen eens een beweegprogramma dat niet was gelukt. In het eindverslag was precies beschreven waar ze tegenaan liepen en wat ze beter hadden kunnen doen. Ze waren heel open over waarom het niet lukte. En wat ze toch aan die coach hebben gehad. Die kan veel nieuwe inzichten verschaffen, nieuwe dingen leren aan een organisatie. Het is belangrijk dat je dat kunt vasthouden binnen de instelling. Wat er dan toch geleerd is, dat vind ik ook een succesverhaal.’

Wat is jullie hoop voor deze IOC-ronde?

Floor: ‘Dat we de gestelde vragen van aanvragers concreet kunnen beantwoorden en dat de gestelde doelen met hulp van de coaches behaald worden. Soms wordt een aanvraag indienen gezien als iets lastigs; de administratie, de vele stappen. Ik hoop dat het deze ronde voor aanvragers weer een stukje eenvoudiger is. Dat we ze, met informatie op de website en een nieuwe infographic, beter bij dat proces kunnen helpen.’ 

Aan de uitspraken in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Voor beoordeling zijn de ZonMw procedures en subsidieoproep leidend.