De NZa is van mening dat eHealth de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper kan maken. Daarom probeert zij het gebruik van eHealth-toepassingen te stimuleren. Dit heeft geleid tot een verbetering van de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg vanaf 1 januari 2018.

In de huidige situatie is het zo dat zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg alleen polikliniekbezoeken kunnen declareren. Per 1 januari 2018 kunnen zij dit ook voor schriftelijke of belconsulten. Naast dat dit voor zorgaanbieders handiger is, wil de NZa hiermee voorkomen dat patienten onnodig op de polikliniek moeten komen. Soms voldoet een bel- of e-consult namelijk al. Om ook een bel- of e-consult te kunnen declareren is een voorwaarde wel dat hier een fysiek consult aan vooraf is gegaan.

Palliatieve zorg

Daarnaast zijn er wijzigingen in de regels voor de palliatieve zorg. De administratieve lasten worden verminderd en er zijn direct financiĆ«le middelen beschikbaar voor maatwerk aan de patiĆ«nt. De regels sluiten nu meer aan bij de SONCOS-kwaliteitsnorm. In het rapport ā€˜Palliatieve zorg op maatā€™ van de NZa staan de wijzigingen uitgebreid beschreven.

Meer informatie

De NZa organiseert op 30 oktober 2017 een informatiebijeenkomst om deze nieuwe regels toe te lichten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van de NZa. In deze brief vindt u een verdere toelichting op deze wijzigingen. Wilt u meer weten over de bekostiging van eHealth? Lees dan het rapport 'Wegwijzer bekostiging e-health' van de NZa.