Op dinsdag 23 mei van 15.00 - 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl plaats! Dit jaar trekken we met onze innovatiecafés door Nederland. De innovatiecafés staan namelijk in het teken van regionale samenwerking. Ditmaal bezoeken we regio oost. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. Kom je ook?

Wat houdt het thema ‘regionale samenwerking’ in?

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een van de principes van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is regionale en lokale samenwerking essentieel. Daarbij gaat het om zowel samenwerking tussen partijen in het zorgdomein, als samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals tussen gemeentes en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In het Integraal Zorgakkoord is ook afgesproken dat meer met elkaar moet worden samengewerkt aan de hand van de regionale zorgopgaven, die men gezamenlijk in beeld brengt. Om de hiermee samenhangende vraagstukken het hoofd te bieden, zullen ook werkwijzen aangepast moeten worden.
 
In 2023 geven wij aandacht aan regionale (domeinoverstijgende) innovatie en transformatie. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. En zorgaanbieders inzicht verschaffen in wat wel werkt en wat juist niet en hen inspireren om goede voorbeelden over te nemen (van “not invented here naar proudly copied from”). Dat kan hen helpen sneller de noodzakelijke volgende stap te zetten.

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats?

Datum: dinsdagmiddag 23 mei 2023

Tijden
Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie
Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn

Wie zijn de sprekers?

Zorgorganisaties Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent zijn nadrukkelijker gaan samenwerken in de wijk. Dit doen zij voor ongeplande en acute zorgmomenten door onder andere personenalarmeringen-meldingen in heel Twente. Door deze samenwerking kunnen medewerkers in de toekomst bij ongeplande en acute zorgmomenten nog sneller ter plaatse zijn bij cliënten. Op die manier willen de zorgorganisaties er samen voor zorgen dat cliënten in Twente zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een belangrijke randvoorwaarde voor deze samenwerking is dat alle medewerkers op dezelfde uniforme en veilige wijze toegang kunnen krijgen tot de woning van cliënten. Dit kan door overal dezelfde sleutelkluis te gebruiken. Deze nieuwe veilige digitale sleutelkluis wordt ingezet bij cliënten die niet zelfstandig de deur kunnen openen voor wijkverpleegkundige zorg en voor cliënten die personenalarmering afnemen met professionele zorgopvolging. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen, hoe heeft de SET-subsidie daaraan bijgedragen, welke dilemma’s zijn ze tegengekomen en wat kunnen ze jou meegeven als ervaringsdeskundige(n)?

ProScoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen ze door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Zij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Nanienke is adviseur bij ProScoop en neemt je mee in de wereld van domeinoverstijgende samenwerking en innovatie. Een mooi voorbeeld is de Datatwerkplaats Mentale Gezondheid. Bij dit nieuwe initiatief is datagedreven werken aan de (mentale) gezondheid het doel. Hoe kom je binnen 3 maanden tot een energieke regionale samenwerking tussen 13 partijen vanuit zorg, onderwijs, overheid en techniek? Hoe ontwikkel je gezamenlijk dan ook een oplossing en aanpak die bijdraagt aan de regionale transformatieopgaven? En welke lessen kun je halen uit de snelkookpan van het Integraal Zorgakkoord? Nanienke geeft je graag een inkijkje in dit proces. 

Steven neemt je in zijn verhaal mee in de ervaringen met de introductie van de Fisic Medimate lithiummeter. Deze introductie is gedaan bij bij GGZ-instellingen in Overijssel, Gelderland en daarbuiten. Deze toepassing wordt gebruikt voor het monitoren van lithium medicatie bij patiënten met een bipolaire stoornis en is de enige wereldwijd die dit kan. Tijdens de presentatie komt kort het voorbereidingstraject ter sprake, waarna zal worden ingegaan op het validatietraject van CE-markering met de ervaringen tijdens de pilotstudies en eerste verkopen. Steven vertelt over de ervaringen met de verschillende partijen die te maken hebben met het validatie- en acceptatietraject. Denk aan psychiaters, verpleegkundig specialisten maar ook projectleiders, directies en zorgverzekeraars. 

Impact is onderzoek maal ondernemerschap. Zonder onderzoek geen innovaties maar zonder ondernemerschap geen impact. Briskr en haar partners zetten zich in om een levendige omgeving te creëren voor startups, scaleups en grownups in de gezondheidszorg en hightech. Briskr ondersteunt hen bij hun specifieke behoeften met huisvesting, business support, netwerkbijeenkomsten, workshops en toegang tot funding. Dat doen we onder andere met het programma Health challenge lab. Samen met de organisaties in care, cure en welzijn in Arnhem, Nijmegen en Wijchen werken we aan schaalbare innovaties in de zorg die reëele problemen oplossen en ons helpen de zorg uitvoerbaar te houden bij voortschrijdende vergrijzing. Niet door het organiseren van pilots maar het organiseren van een markt voor innovaties.

Wat ga ik doen?

Moderator Jeanette Lezwijn (manager innovatie & kwaliteit bij Proscoop), heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van regionale samenwerking in regio oost. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om jouw vragen of vragen van Jeanette te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit innovatiecafé via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen. 


Hopelijk tot 23 mei!