Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kortom, om passende zorg te kunnen bieden. Hiervoor is een ingrijpende verandering in de zorgsector nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld om deze zorgtransformatie te ondersteunen. Maar waaraan moet een zorgtransformatie voldoen om hierop aanspraak te kunnen maken? Dat staat in het ‘Beoordelingskader impactvolle transformaties en inzet transformatiemiddelen’ dat door de IZA-partijen is opgesteld. 

Een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Transformatieplannen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de versterking van regionale samenwerking of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Een ‘impactvolle transformatie’ kan ook een totaalafspraak betreffen over een pakket van verschillende kleinere initiatieven en zorginnovaties. Voorwaarde is dat het conform de IZA-doelen is en voldoende implementatiekracht heeft. 

Over het beoordelingskader

Geplande verandertrajecten worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader Impactvolle transformaties. Het beoordelingskader schetst de criteria en maakt concreet waaraan de plannen moeten voldoen. Benieuwd welke criteria dit zijn? Download het beoordelingskader en aanvullende informatie via De Juiste Zorg op de Juiste Plek.