Kinderen met overgewicht en obesitas moeten bij meerdere zorgverleners terecht kunnen, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij stellen daarom prestaties en maximumtarieven vast voor de centrale zorgverlener en voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. Dit houdt in dat het makkelijker wordt voor kinderen om de juiste hulp te krijgen en op meerdere gebieden aan de slag te gaan. De langverwachte ontwikkeling versterkt de inspanningen om deze groeiende gezondheidsuitdaging aan te pakken, die niet alleen een impact heeft op de fysieke gezondheid van kinderen, maar ook op hun emotioneel welzijn.

Preventie en interventie

De geïntegreerde aanpak van deze uitdaging omvat zowel preventieve maatregelen, als interventies om kinderen te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken. Het gaat om een samenwerkingsverband van zorgverleners, scholen, maatschappelijk werkers en gezinnen, met als doel duurzame levensstijlveranderingen te bevorderen en de negatieve effecten van overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan.

De nieuwe bekostiging is een belangrijke randvoorwaarde voor afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) over de landelijke invoering van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen. De structurele bekostiging gaat vanaf 2024 in.

Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Lees het volledige artikel hier.

Advies nodig?

Heb je een vraag over innovatie in de gezondheidszorg, of heb je advies nodig over hoe je een zorginnovatieproject kunt opzetten of financieren? Neem contact met ons op. Bij Zorg voor innoveren helpen wij je om jouw zorginnovatieproces succesvol te laten verlopen.