De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs de nieuwe jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. Hierin stelt de NZa dat de zorg een kritisch punt heeft bereikt. In dit digitale magazine analyseert de NZa de huidige problematiek én de mogelijkheden die zij zien om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Passende zorg

Door de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt staat het zorgstelsel onder druk. De NZa geeft aan dat passende zorg noodzakelijk is om in de toekomst de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarin zien zij actieve een rol voor zichzelf weggelegd, maar het vraagt ook om samenwerking met de overheid en andere partijen in de zorg.

Bron: NZa