In e-health ligt veel potentieel verscholen, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarom gaan zij dit jaar de mogelijkheden om e-health te declareren onder de loep nemen.

De NZa richt zich daarbij vooral op de wijkverpleging en de langdurige zorg. Zo willen ze¬†bijvoorbeeld¬†kijken of de bestaande regels die er zijn om thuis- en zelfzorgtechnologie√ęn vergoed te krijgen moeten worden opgerekt.¬†Bron afbeelding: Skipr.nl

Volgens de NZA kan zorg op afstand met behulp van technologie een belangrijke rol spelen bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, een speerpunt van het kabinetsbeleid. Dat willen ze stimuleren. In een brief aan het ministerie van VWS licht de NZa toe welke acties zij in 2019 gaan uitzetten. Deze acties moeten in 2020 zorgen voor een bekostiging die meer recht doet aan het potentieel dat in e-health ligt verscholen. 

Maatregelen

Bij de plannen van NZA hoort onder andere dat ze willen dat er minder strak wordt omschreven¬†wat er wel en niet vergoed kan worden, zodat¬†nieuwe technologie√ęn er eerder onder kunnen vallen. Voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders zou het juist meer duidelijkheid kunnen geven bij de contractering als er nieuwe, helder geformuleerde prestatiebeschrijvingen komen. Dat moet uit het overleg met die partijen blijken.

Ook wil NZA de tarieven voor bepaalde e-health-toepassingen gelijktrekken met die van gewone zorgproducten. En de autoriteit wil zorgverzekeraars stimuleren om elkaars beleid bij het inkopen van e-health te volgen.