E-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van de 'Juiste zorg op de juiste plek'. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit op haar website.

De NZa wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek door het mogelijk te maken om toepassingen op kleine schaal breder in te zetten. Zodat mensen bijvoorbeeld zorg thuis kunnen krijgen en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven.

Op het moment is het soms niet lonend om bestaande zorg te vervangen voor zorg ondersteund door e-health toepassingen. En dat terwijl e-health voor patiënten met astma of COPD kan helpen de zorg minder belastend te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten thuis gemonitord kunnen worden of digitaal kunnen overleggen met hun behandelaar.

Verzekeraars en aanbieders kunnen bijvoorbeeld ook een vast bedrag per patiënt afspreken voor bepaalde behandelingen (gebundelde betaling) waarbij juist zorg dichtbij een plek krijgt. Het ministerie van VWS en de NZa overwegen om met partijen in de zorg samen een overzicht op te stellen voor zulke innovatieve contracten.

En zo zijn er meer manieren waarop NZa samen met het ministerie van VWS en andere overheidspartijen de komende tijd aandacht wil vragen voor de mogelijkheden van e-health. De autoriteit wil e-health op meerdere manieren stimuleren.