Bestaande financiële schotten tussen verschillende typen zorg kunnen de zorgverlening voor bepaalde patiëntgroepen belemmeren. Maar wat als zorginstellingen kunnen samenwerken onder één betaaltitel? Wat kan dat opleveren? De NZa is afgelopen voorjaar gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van een sectoroverstijgende betaaltitel. 

Onlangs verscheen er een artikel over de verkenning van de NZa in Fizier het tijdschrift van Fizi, netwerk zorgfinancials. Hierin vertelt Iris van Stel, Beleidsadviseur Medisch Specialistische Zorg bij de NZa, meer aan de hand van de volgende vragen: Waarom deze verkenning? Waarom een sectoroverstijgende betaaltitel? Hoe reageert de praktijk? Wat kan deze betaaltitel voor u betekenen?  Hoe nu verder? 

De verkenning in vragen en antwoorden

In het artikel komt naar voren dat zorgpaden van patiënten zich niet altijd beperken tot één type zorg. Het kan daarbij helpen als de bekostiging van de zorg binnen verschillende domeinen en sectoren beter op elkaar aansluiten. Dit kan de samenwerking tussen zorgverleners en zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren vereenvoudigen en het maakt het mogelijk om passende zorg rond te patiënt beter te organiseren. In een openbare consultatie vroeg de NZa naar reacties op een mogelijke sectoroverstijgende betaaltitel. Hierop is vanuit de zorgsector massaal positief gereageerd. De brede positieve belangstelling is een belangrijk signaal voor verder onderzoek naar één betaaltitel.

Lees hier het volledige artikel.