Slimme zorginnovaties, zoals e-health, maken het mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te leveren en de kwaliteit van leven te verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dan ook de ambitie om zorginnovaties breed en snel binnen de Nederlandse zorg te implementeren. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de digitale vaardigheden van de gebruiker: de zorgprofessional. Zorg voor innoveren heeft daarom drie keer een subsidieregeling gehad zodat zorg- en welzijnsorganisaties hun medewerkers konden opleiden tot digicoach. Ook Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) dat huisartsenzorg biedt, maakte gebruik van deze regeling. Hoe verloopt zo’n Training tot digicoach? We spreken met André van den Ban, hoofd bedrijfsvoering, die ons vertelt over de trainingsdagen en ervaringen. Vandaag deel 2.

Hoi André, leuk je weer te spreken. Hoe ging de tweede trainingsdag?

“De superusers vonden de tweede dag wederom een goede trainingsdag. Ze hebben de verdieping op de tweede dag kunnen realiseren. Middels rollenspellen weten de superusers nu goed wat erbij komt kijken als ze iets moeten uitleggen over digitale vaardigheden aan de huisarts, patiënt of doktersassistenten. Ze staan nu steviger in hun schoenen en kunnen de boodschap beter overbrengen.”

Wat is de ontwikkeling die de superusers hebben doorgemaakt?

“Ze hoeven nu bijvoorbeeld niet meer zeven keer iets opnieuw uit te leggen. In het begin gebruikten ze bijvoorbeeld te veel woorden, waardoor het verhaal niet helder was. Je merkt nu echt dat de superusers steeds meer to the point de boodschap naar iedereen over kunnen brengen.”

Wat vinden de superusers zelf van hun ontwikkeling?

“Ze vonden de boodschap op een heldere en bondige manier overbrengen best lastig. Wat ze zelf een leuke ontwikkeling vinden is dat ze niet alleen helder uitleg kunnen geven over digitale vaardigheden, maar ook tijdens andere gesprekken beter te begrijpen zijn. Die gesprekken kunnen over heel andere onderwerpen gaan. Ze voelen zich beter op hun gemak, zijn assertiever en kunnen nu met veel verschillende type personen omgaan.”

Je had het in ons eerste gesprek over het niveauverschil van de superusers. Hoe zit het daar nu mee?

“We merkten dat de inhoud van dag 2 sterker was, daar bedoel ik mee dat dag 1 vooral een algemener verhaal was. De inhoud was voor sommige superusers al bekend. Op dag 2 werd er echt gefocust op rollenspellen, op die manier werd de aandacht er goed bijgehouden. Verder zijn de superusers die al verder ontwikkeld waren op het gebied van digitale vaardigheden gemotiveerd om hun collega’s op trainingsdag 2 uit te dagen. Dat is goed gelukt.”

Mooi. De training zit erop, wat gaat er nu gebeuren?

“De superusers gaan hun vaardigheden nu toepassen in de praktijk. Vervolgens zullen er individuele coachinggesprekken plaatsvinden. Een op een kunnen de superusers dan een bepaalde case bespreken. Ze krijgen dan advies over wat ze in de praktijk meemaken en er wordt ook teruggekeken naar wat ze in de twee cursusdagen hebben laten zien.”

En dan nog een intervisiemoment, toch?

“Dat klopt, er worden twee intervisiemomenten gepland. Die momenten zijn bedoeld om weer samen te komen en casussen uit de praktijk te bespreken. Op die manier geven de superusers elkaar advies en leren ze van elkaar. Ook kijken ze dan of ze samen een strategie kunnen ontwikkelen om bepaalde vragen die zij tegenkomen in de praktijk te behandelen. We verwachten nu van de superusers dat ze actief zijn in het constateren van bepaalde problemen en deze ook meenemen naar het intervisiemoment. Het is daarbij belangrijk dat ze vanuit hunzelf bekijken wat ze graag willen leren.”

In de pocket: het certificaat! Is de trainer ook trots?

“Ja, zij vertelde mij dat deze groep superusers erg gemotiveerd is. Niet zozeer om het certificaat te behalen, maar echt vanuit de intrinsieke motivatie om mensen op het gebied van digitale vaardigheden verder te helpen. Ze hadden zich allemaal goed voorbereid en hun huiswerk gedaan. Ook ik ben erg blij en benieuwd naar hoe de superusers hun vaardigheden in de praktijk zullen brengen.”

Benieuwd naar de verdere praktijkervaringen en het eerste intervisiemoment? Deel 3 van de Training tot digicoach lees je op dinsdag 14 juni bij Zorg voor innoveren!