De Wegwijzer bekostiging digitale zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is onlangs weer geactualiseerd. Hierin staan de verruimingen die ingaan per 2024 én worden andere interessante ontwikkelingen toegelicht. Zo helpt de wegwijzer zorgaanbieders en zorginnovatoren op weg in de bekostiging van digitale zorg.

De mogelijkheden en meerwaarde van digitale zorg of digitale ondersteuning zijn afhankelijk van de zorgvorm en de patiënt. De behoeften en wensen van patiënt en zorgverlener blijven daarom het uitgangspunt, ongeacht de vorm waarin zorg gegeven wordt. In deze wegwijzer worden de mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg uitgelegd. Ook geeft het antwoord op vragen als: ‘Wat verstaan we onder digitale zorg?’ en ‘Wie bepaalt of iets wordt vergoed en wanneer?‘.

Wat is nieuw?

Meer lezen?

Bekijk de volledige Wegwijzer bekostiging digitale zorg op de website van de NZa