Na drie succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, opent op 1 april 2021 de vierde ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!Let op: indienen is niet meer mogelijk.

Doel regeling

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.
In de vierde ronde is € 700.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw met een maximale looptijd van vier maanden.

Doelgroep

De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en, aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD. 

Eén traject per keer

Per hoofdaanvrager (op organisatieniveau en per KVK-registratie) mag er maximaal één lopend traject zijn in het kader van deze regeling. Heb je nog een lopend traject uit een eerdere ronde, dan dien je hiervan het eindverslag in alvorens een nieuwe aanvraag kan worden gedaan. 

Coaching

De (organisatie van de) coach mag maximaal € 50.000,- per ronde ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling. 
In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Geïnteresseerd?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk dinsdag 18 mei, 14.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline van dinsdag 18 mei (14.00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Je zult dan moeten wachten tot de volgende ronde. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep.

Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kan verwachten! Houd er wel rekening mee dat elke ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken.

Kijk voor de meest gestelde vragen op de FAQ pagina voor Implementatie- en opschalingscoaching.
Ook interessant: hier lees je de publiekssamenvattingen van aanvragers die jou voor zijn gegaan.