De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een wegwijzer gecreëerd waarin weergegeven wordt op welke manier (preventieve) innovaties kunnen worden bekostigd. In het document vind je alle bekostigingsopties voor preventie en innovatie op een rij voor alle zorgsectoren in de eerste lijn.

Drie thema's

De pijlers innovatie en preventie worden onderverdeeld in drie thema’s.

Interactief

De wegwijzer is interactief, dat betekent dat je op diverse manieren door het document kunt klikken. Zo maakt de wegwijzer onderscheid tussen het al dan wel niet bekend zijn in de zorg en de bekostiging hiervan. Zo kom je meteen terecht bij informatie die relevant is voor jou. Verder biedt het document een korte uitleg over de zorg in Nederland, innovatie en preventie, voorbeelden, regels en bekostiging en een overzicht per sector. Bekijk de wegwijzer hier.