Hoe bekostig je innovatie en preventie in langdurige zorg? Met de interactieve ‘Wegwijzer Innovatie en preventie in de langdurige zorg’ geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een overzicht van de mogelijkheden. Zo maken zij inzichtelijk op welke manier je preventie en innovatie kunt bekostigen. 

Mogelijkheden van bekostiging

Afspraken binnen de bekostiging zijn belangrijk om innovatieve en preventieve initiatieven duurzaam te implementeren en op te schalen. De ‘Wegwijzer innovatie en preventie in de langdurige zorg’ is erop gericht om iedereen met een idee voor een (preventieve) innovatie te informeren over de mogelijkheden binnen de bekostiging. Dat kunnen zorgaanbieders, zorgkantoren of zorgverzekeraars zijn, maar ook innovatoren die nog niet eerder binnen de zorgsector actief zijn geweest. 

Langdurige zorg

De langdurige zorg kent drie leveringsvormen: zorg in een instelling met het zorgzwaartepakket, volledig pakket thuis en modulair pakket thuis. De NZa maakt hier regelgeving voor binnen de Wlz. De wegwijzer zet de bekostigingsmogelijkheden per leveringsvorm op een rij.

Interactief document

De wegwijzer is interactief, wat inhoudt dat je op diverse manieren door het document kunt klikken. Zo maakt de wegwijzer onderscheid of je nieuw of al bekend bent in de zorg. Je komt dus meteen terecht bij informatie die relevant is voor jou. Verder biedt het document een korte uitleg over de zorg in Nederland, innovatie en preventie, regels en bekostiging en een aantal goede praktijkvoorbeelden. 

Lees meer

Bekijk de Wegwijzer Innovatie en preventie in de langdurige zorg. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.