Samenwerkingspartners

Op deze pagina vind je een overzicht van de partners die achter Zorg voor innoveren zitten en een lijst van de organisaties waar we veelvuldig mee samenwerken en die voor jou als zorginnovator ook interessant kunnen zijn. Neem daarom eens een kijkje op hun website.

Partners Zorg voor innoveren:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (tevens opdrachtgever)
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Zorginstituut Nederland
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 • ZonMw (coördinator)

Externe samenwerkingspartners:

 • HI-NL: HI-NL biedt Ronde Tafels als dienst aan voor innovators, bij voorkeur in de vroege fase van het innovatietraject. Tijdens een Ronde Tafel bespreken patiënten, artsen, verzekeraars, onderzoekers en toezichthouders de veiligheid, werkzaamheid, effectiviteit en betaalbaarheid van een nieuwe gezondheidsinnovatie voordat deze op de markt of in het zorgstelsel komt. De ondernemer ontvangt een gedegen advies over de kansen en kwetsbaarheden van zijn of haar product of dienst.
 • De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP): JZOJP is een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en zorg toekomstbestendig te maken. Dit doen ze door zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. 
 • Zorg van Nu: Zorg van Nu geeft e-health en innovaties in de zorg meer bekendheid. Zo vind je op de website voorbeelden van meer dan 160 verschillende zorgoplossingen, ter inspiratie van wat er mogelijk is. Ze laten zien wat er nu al beschikbaar is, maar waarvan je misschien niet weet dat het er is of hoe je het gebruikt.
 • Zorginnovatie.nl: ZorgInnovatie.nl is een open platform en community. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Veel partijen zijn op zoek naar ideeën of innovaties. Om ze te ondersteunen, voor een investering of omdat ze hun zorgverlening willen verbeteren. Andersom zijn ondernemers of startups op zoek naar partners. ZorgInnovatie.nl helpt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit wordt gedaan door een online platform en actieve matchmaking.  
 • Health~Holland/GROZ: Health~Holland is als Topsector Life Sciences and Health (LSH) een van de tien topsectoren in Nederland. De Topsector LSH werkt samen met publieke en private organisaties om het sociale thema Gezondheid en Zorg uit het missiegedreven innovatiebeleid verder te brengen. Door multidisciplinaire publiek-private samenwerkingen te initiëren en stimuleren, werkt de Topsector LSH mee aan valorisatie van innovaties. 
 • De Digitale ZorgZandBak: Dit is een platform waar ruimte wordt gevonden aan innovatie en transformatie cases die de ideeën, concept ontwikkeling fase reeds zijn gepasseerd. Hier kunnen casehouders transformatievraagstuk met elkaar delen en samen leren en voorkomen dat ieder afzonderlijk het wiel opnieuw probeert uit te vinden. Door vraagstukken en transformatie cases te verbinden willen we nagaan welke oplossingen we nodig hebben om de digitale en passende zorg daadwerkelijk structureel te realiseren en op te schalen.
 • Zorg Enablers: Zorg Enablers is een initiatief dat zich richt op ervaren én onervaren zorgvernieuwers, om het innovatievermogen van de zorg te vergroten. Onder meer de publicatie bundelt jaarlijks de belangrijkste technologische ontwikkelingen en voorbeelden in de zorg uit binnen- én buitenland. Ter inspiratie, maar ook om samen de vruchten te plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en te werken aan een duurzaam zorgsysteem waar kwaliteit en doelmatigheid hand in hand gaan.
 • Zorgambassade: De Zorgambassade is de nationale denk- en doetank voor de zorg. Elk jaar buigen zestien ambitieuze zorgprofessionals zich over de belangrijkste problemen uit de zorg. Deelnemers uit verschillende hoeken van de zorg combineren hun aandacht en kennis tot concrete, schaalbare oplossingen.
 • ROS-netwerk: Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van alle 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerstelijnszorg én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden. Als ROS weten we goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau. Zo sluiten we aan bij de schaal waarop veranderingen in de gezondheidszorg gerealiseerd moeten worden en waarop afspraken met lokale en regionale partijen worden gemaakt.
 • Nederlands Implementatie Collectief: In zorg en welzijn vindt veel innovatie plaats. Dat heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat er steeds meer mensen ervaring en expertise mee hebben opgedaan. Gaandeweg is het een expertisegebied geworden. Een vakgebied echter, waarvan de kennis en expertise versnipperd is en dat nog geen vaste (organisatie)vorm heeft. Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is een dynamisch lerend netwerk om het implementatie-vermogen in zorg, welzijn en preventie te vergroten. Initiatiefnemers zijn ZonMw, Zorginstituut Nederland, Trimbos Instituut en Amsterdam UMC. 
 • Zorgverzekeraars Nederland: Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel.
 • Nederlandse AI Coalitie: De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.
 • Techleap: Techleap.nl helpt het tech-ecosysteem van Nederland te kwantificeren en te versnellen. Daarnaast creëert het bedrijf het optimale klimaat voor techbedrijven met programma's en initiatieven om de toegang tot kapitaal, markt en talent te verbeteren. Techleap doorbreekt politieke barrières voor ondernemerssucces door middel van beleid, investeringen en samenwerking. Ze werken samen met verschillende overheidslagen om ervoor te zorgen dat het startup-ecosysteem wordt ondersteund door de instellingen eromheen.
 • VitaValley: VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie en realiseert sinds 2004 innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. Ze beogen een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek. VitaValley heeft verschillende rollen, van netwerkregisseur, via coalitievorming naar platform voor kennisdeling.