Samenwerkingspartners

Op deze pagina vind je een overzicht van de partners die achter Zorg voor innoveren zitten en een lijst van de organisaties waar we veelvuldig mee samenwerken en die voor jou als zorginnovator ook interessant kunnen zijn. Neem daarom eens een kijkje op hun website.

Partners Zorg voor innoveren:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (tevens opdrachtgever)
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Zorginstituut Nederland
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 • ZonMw (coördinator)

Externe samenwerkingspartners:

 • HI-NL: HI-NL biedt Ronde Tafels als dienst aan voor innovators, bij voorkeur in de vroege fase van het innovatietraject. Tijdens een Ronde Tafel bespreken patiënten, artsen, verzekeraars, onderzoekers en toezichthouders de veiligheid, werkzaamheid, effectiviteit en betaalbaarheid van een nieuwe gezondheidsinnovatie voordat deze op de markt of in het zorgstelsel komt. De ondernemer ontvangt een gedegen advies over de kansen en kwetsbaarheden van zijn of haar product of dienst.
 • De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP): JZOJP is een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en zorg toekomstbestendig te maken. Dit doen ze door zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. 
 • Zorg van Nu. Zorg van Nu geeft e-health en innovaties in de zorg meer bekendheid. Zo vind je op de website voorbeelden van meer dan 160 verschillende zorgoplossingen, ter inspiratie van wat er mogelijk is. Ze laten zien wat er nu al beschikbaar is, maar waarvan je misschien niet weet dat het er is of hoe je het gebruikt.
 • Zorginnovatie.nl. Zorginnovatie.nl is een community voor co-creatie van innovaties in zorg en welzijn. De website is een open platform waar iedereen ideeën kan delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Hun belangrijkste drijfveren zijn ‘Verbinden’ en ‘Versnellen’, want samen versnel je innovaties in zorg en welzijn. 
 • Health~Holland/GROZ. Health~Holland is als Topsector Life Sciences and Health (LSH) een van de tien topsectoren in Nederland. De Topsector LSH werkt samen met publieke en private organisaties om het sociale thema Gezondheid en Zorg uit het missiegedreven innovatiebeleid verder te brengen. Door multidisciplinaire publiek-private samenwerkingen te initiëren en stimuleren, werkt de Topsector LSH mee aan valorisatie van innovaties. 
 • De Digitale ZorgZandBak. Dit is een platform waar ruimte wordt gevonden aan innovatie en transformatie cases die de ideeën, concept ontwikkeling fase reeds zijn gepasseerd. Hier kunnen casehouders transformatievraagstuk met elkaar delen en samen leren en voorkomen dat ieder afzonderlijk het wiel opnieuw probeert uit te vinden. Door vraagstukken en transformatie cases te verbinden willen we nagaan welke oplossingen we nodig hebben om de digitale en passende zorg daadwerkelijk structureel te realiseren en op te schalen.