Samenwerking

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde innovatie. Of het nu gaat om het betrekken van eindgebruikers bij de ontwerpfase of over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar hoe pak je dit effectief aan?

Samenwerking

Het sleutelwoord voor een geslaagde innovatie is: samenwerken. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend. Maar wil je succesvol zijn in een complexe wereld als de zorgmarkt, dan moet je dit goed organiseren. Hoe bouw je je netwerk op? Hoe zorg je voor een verhaal dat overtuigt en inspireert? Hoe betrek je de juiste partners in de juiste fase?  

In de Kennisbank van zorg voor innoveren vind je de belangrijkste stappen om te zetten als zorgvernieuwer. En wijzen we je de weg naar andere partijen die relevant zijn voor jouw netwerk.

Meer weten? Lees hier dan verder ...

Tekening van man en vrouw die puzzelstukken in elkaar zetten.

Waarom is samenwerken cruciaal?

Enthousiaste zorgvernieuwers denken soms dat ze in hun eentje de (zorg)wereld kunnen veranderen. De ervaring leert dat het zo niet werkt. Juist vanwege de complexiteit van de zorgmarkt is samenwerken essentieel en moet je dit echt doelgericht organiseren.

Handige tools en lessen uit de praktijk zijn bijvoorbeeld:

  • Betrek een bedrijf of een andere private partij door het benadrukken van het maatschappelijk belang van een innovatie. Zo’n partij kan in een samenwerking laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord bezig is.
  • Wijs op de groeimogelijkheden die innoveren biedt, zeker bij de ontwikkeling van een ingewikkeld product. Een private partij kan een technologische voorsprong opbouwen door daaraan mee te doen.

Een goede verbinder beschikt over een groot aantal competenties. Hij kan goed luisteren, observeren, analyseren, relateren en reflecteren. Hij wisselt makkelijk van perspectief en weet te relativeren. Hij is een kei in motiveren, inspireren en draagvlak creëren. Verbinden betekent het managen van verschillen.

Relevante netwerkpartners

Als zorgvernieuwer heb je te maken met vele partijen: zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden, politiek, burgers, cliënten en patiënten. Het is belangrijk om hun onderlinge relaties en verschillende rollen te leren kennen.

De drie belangrijkste partijen:

  1. De patiënt/cliënt/consument.
  2. De zorgaanbieder.
  3. De zorgverzekeraar of andere financier (zoals de gemeente).

Deze partijen heb je altijd nodig om vernieuwing succesvol te laten landen in de zorg. Hier vind je een lijst van mogelijke samenwerkingspartners, met een uitleg over hun rol en positie in het zorgveld.

Waar moet je op letten als je netwerkt?

Neem de tijd voor het opbouwen van samenwerkingsrelaties. Probeer helder te krijgen wat iedereen wil, hoe mensen willen samenwerken, en welke belangen je kunt onderscheiden. Bouw zorgvuldig aan een onderlinge vertrouwensrelatie en investeer in een gedeeld gevoel van maatschappelijke relevantie van de innovatie.

Aan een gemeenschappelijke ambitie willen mensen graag (blijven) bijdragen. In de opbouwfase is intensieve communicatie een must, ook op het informele vlak.

Ondersteuning bij netwerken

Het is altijd goed om gedurende het opschalingsproces te blijven zoeken naar specifieke expertise die het team kan verrijken. Dat doe je bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij platforms die werken met een mentorsysteem, zoals Rockstart en ZorgInnovatie. Of door persoonlijke (peer-to-peer) ondersteuning te zoeken bij een ervaren zorgondernemer in de zorg. Die vind je vaak in regionale netwerken van ondernemers en zorgvernieuwers.

Andere bronnen zijn de agenda van het Ondernemersplein en de agenda voor netwerkbijeenkomsten op deze website.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

In de zorg wordt soms gezegd dat samenwerking niet mag of kan op grond van de mededingingsregels. Dat is vaak een misvatting. Als samenwerking in het belang is van goede patientenzorg, mag er veel wel. Op de site van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kun je vinden waar je op moet letten als je gaat samenwerken.

Terug naar het overzicht van de kennisbank