Hoe doet E-Health het bij de huisarts in coronatijd?

Dat zorg op afstand tijdens de COVID-19 pandemie steeds populairder wordt, is al geen nieuws meer. Maar om brede en efficiente inzet ook in de toekomst mogelijk te maken, zijn technische aanpassingen nodig, en moeten patiënten het meer ormarmen. Het Nivel heeft onderzocht hoe dat is te realiseren.

foto van zorgverlener aan computer met telefoon
©Nivel

Het Nivel deed enquetes en diepte-interviews met huisartsen en bij patiënten.

Het leverde vier aandachtspunten voor de toekomst op: de noodzaak van efficiëntere inbedding van eHealth in informatie-systemen, vergroting van gebruiksvriendelijkheid en digitale vaardigheden, technische en financiële ondersteuning en creëren van meer draagvlak bij de patiënt.

Lees het hele bericht op de website van Nivel