Checklist participatie biedt houvast bij subsidieaanvraag

Participatie speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van een onderzoeksaanvraag. Waar letten financiers op en hoe verwerk je participatie in je aanvraag? ZonMw heeft hiervoor de handige checklist ‘Van idee tot aanvraag’ opgesteld. Waar letten zij op? Deze checklist helpt je om participatie vorm te geven in je aanvraag. 

©Zorg voor innoveren

Wetenschappelijke kennis en kennis vanuit ervaring vullen elkaar goed aan. Door patiënten te betrekken wordt de kans groter dat je onderzoek of project aansluit op de behoeften uit de praktijk.  De checklist biedt houvast door je vragen te stellen bij verschillende fases van de aanvraag. 

Fase 1: Voor de aanvraag

 • Komt je idee vanuit een maatschappelijke behoefte?
 • Welke doelgroepen hebben je op welke manier op het idee gebracht (bottom-up)?
 • Is het idee maatschappelijk ingebed?  
 • Hoe hebben ervaringsdeskundigen geholpen het onderwerp verder in kaart te brengen?

Fase 2: Van idee naar onderzoek/project

 • Welke doelgroepen hebben op welke manier meegedacht met het project/ onderzoeksdesign en formulering en/ of aanscherping van de onderzoeksvraag?
 • In hoeverre hebben belanghebbenden meegedacht met stellen van onderzoeksprioriteiten (veldraadpleging en advisering)?

Fase 3: De aanvraag zelf

 • Hebben belanghebbenden meegeholpen met de aanvraag en wat was daarin hun rol? 
 • Of komt de aanvraag vanuit (een van de) betrokken doelgroepen? Welke partijen hebben meegedacht?

Fase 4: De uitvoering van het project

 • Maak de relevantie voor de doelgroep goed duidelijk. Op welke specifieke aandoening, ontwikkeling van een therapie of doelgroep richt de aanvraag zich? Wat gaat het project naar verwachting opleveren en wanneer? Draagt het onderzoek bij aan grotere maatschappelijke participatie van de doelgroep? Verbetert het onderzoek de kwaliteit van leven/ zorg van de doelgroep?
 • Is het plan haalbaar? Is de belasting van ervaringsdeskundigen in het onderzoek aanvaardbaar? Zijn de risico’s van deelname aan het onderzoek duidelijk omschreven? Is het onderzoek uitvoerbaar?
 • Op welke manier maak je ruimte voor participatie in het project? Worden ervaringsdeskundigen voldoende betrokken in verschillende fases van het onderzoek? Houdt het onderzoek rekening met diversiteit en representativiteit? Welke werkvormen krijgen in welke fase een plek? Is participatie voldoende begroot?

Fase 5: Na afronding

 • Gezamenlijk publiceren van resultaten (onderzoeker & ervaringsdeskundige/ belanghebbenden)
 • Informeren en verspreiden via kanalen van alle belanghebbenden

Meer informatie

Bekijk de volledige checklist 'Van idee tot aanvraag' op de website van ZonMw

De voorwaarden die financiers aan participatie stellen, en de wijze waarop dit wordt beoordeeld, kan per subsidieverstrekker verschillen. Lees voor meer informatie het dossier Omgaan met voorwaarden van subsidiegevers op Participatiekompas.nl.