Implementatie- en opschalingscoaching ronde 7 geopend, dien nu in!

Na zes succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, opent vandaag op 4 april 2022 de zevende ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Let op: wegens succes is deze ronde voortijdig gesloten.

Beeld: ©Zvi

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 375.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van vier maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag € 5.000. 
 • De maximale looptijd is 4 maanden.
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. 
 • De coach is gecertificeerd of volgt een opleiding tot gecertificeerd coach of is aangesloten bij een in Nederland gevestigde opleidingsorganisatie die coaching biedt.
 • Bij de aanvraag is een KvK-uittreksel van de coach niet ouder dan 3 maanden een verplichte bijlage.
 • Enkel aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt uiterlijk 30 juni bekendgemaakt. 
 • Gehonoreerde projecten dienen uiterlijk twee weken voor de startdatum van het project een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de coach in die niet ouder is dan 3 maanden. Wij raden je aan om hier alvast rekening mee te houden.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep. 
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). 
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. 

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 • In de laatste ronde is € 375.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,-  inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van vier maanden.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Waar kan ik de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance 

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk maandag 16 mei 2022 om 14.00 uur via onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van ZonMw. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes. 

Let op: wegens succes is deze ronde voortijdig gesloten.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Deze FAQ helpt je verder. Heb je nog steeds vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004.