Hoe vind ik investeerders voor mijn app?

Op zorgvoorinnoveren.nl vind je informatie over o.a. financiering, opschaling en wet- en regelgeving. Maar je kunt ons ook direct een vraag stellen over jouw specifieke situatie. Dit keer: Hoe vind ik investeerders voor mijn app?

Vraag:

Voor ons app-concept zijn we op zoek naar een investeerder die samen met ons een eerste werkende versie van de app wil realiseren.

Omschrijving:

Met <...> willen wij een laagdrempelig platform creëren, in de vorm van een app, voor mensen met een beperking en/of (chronische) ziekte, om elkaar te ontmoeten op basis van wederzijdse interesses en ervaringsverhalen. En om tips te delen rondom diverse ziektebeelden. Daarbij is het doel op de langere termijn om op basis van data analytics inzicht te geven in de beste reguliere en alternatieve behandelmogelijkheden met een vertaling naar een betere kwaliteit van leven. Op dit moment werken we aan een business case voor de korte en lange termijn.

--> Voor de korte termijn zien we een advertentiemodel als inkomstenbron.

--> Voor de lange termijn de mogelijkheid om de data die gaat ontstaan op basis van de conversaties, te verkopen aan leveranciers van medische apparatuur en medicijnen, die op basis van de ervaringen van patiënten hun producten kunnen verbeteren. We willen hier richting de gebruiker volledig transparant in zijn. Immers, zij zullen ook baat hebben bij deze collectieve inzichten.

Dit stelt dus ook de nodige eisen aan privacy van gegevens en beveiliging van de app met de nodige kosten. We schatten de kosten voor het eerste jaar op 80 tot 100.000 euro. Een detaillering is voorhanden. Onze vraag is: kunt u ons helpen om dit verhaal waar mogelijk aan te scherpen en kunt u ons in contact brengen met mogelijke investeerders?

Antwoord:

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk op uw vraag. Allereerst willen we u verwijzen naar onze eigen  kennisbank-pagina over financieringen. Verder zijn er meerdere fondsen en investeerders bij ons bekend waar u mogelijk voor financiering terecht zou kunnen. De belangrijkste tip die wij u kunnen meegeven bij het opstellen van een business case, is om vanuit de investeerder te denken. Welk probleem wordt er met de innovatie opgelost en daarmee, welke business genereert het voor een investeerder? Wat kunnen zij eraan verdienen? Zij moeten de potentie zien.

Mogelijke investeerders/fondsen:
 

De Seed Capital-regeling biedt een keur aan fondsen, met elk een afzonderlijke investeringsstrategie en –focus. Hier vindt u een overzicht van de Seed-fondsen in de Life sciences en Health sector. Voor andere regelingen vanuit de overheid om innovatie te stimuleren verwijzen wij u graag naar de specifieke ontwikkeling en innovatiepagina van RVO.
 

Elke provincie heeft een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze ROM’s hebben de doelstelling de regionale en lokale economie te versterken. Ze investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en herstructureren bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen. Meer informatie en de ROM’s per provincie vindt u op Ondernemersplein.nl.
 

Houdt de subsidiekalenders van ZonMw – financierder van zorgonderzoek, en RVO – Rijksdienst voor ondernemend Nederland, in de gaten. Hier vindt u alles over subsidieregelingen, om welke bedragen het gaat, en om welke perioden.
 

Graag verwijzen wij u ook naar een van de innovatieregio’s, waar u kennis kunt maken met andere organisaties die innovatie in de zorg willen versnellen. Dit kunnen allerlei soorten organisaties zijn, zoals zorginstellingen, investeerders en belangenverenigingen.