NZa publiceert nieuwe ‘Wegwijzer bekostiging e-health’

De NZa moedigt eHealth aan als deze de zorg beter en betaalbaarder maakt. Toch kan de implementatie van eHealth nog sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van eHealth nog niet altijd duidelijk is voor zorgvernieuwers. De ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ van de NZa geeft je richting.

Nieuwe Wegwijzer voor 2019

De nieuwe versie zet de regels uiteen voor 2019. De NZa heeft deze Wegwijzer voor 2019 vervroegd gepubliceerd om beter aan te sluiten op de zorginkoop tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Wegwijzer is bovendien uitgebreid met een bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt over samenwerking tussen zorgverzekeraars bij het inkopen van vernieuwende zorg zoals eHealth. 

Net als in de vorige Wegwijzer lichten zij de bekostigingsmogelijkheden voor eHealth in de verschillende zorgsectoren uitgebreid toe. Hierbij tref je ook mooie voorbeelden die vragen om verder opschalen in het belang van de burger. Ten opzichte van 2018 zijn er veranderingen van de bekostigingsregels bij met name de medisch-specialistische zorg en de huisartsenzorg die goede eHealth stimuleren.

Naar de Wegwijzer...

...ga je via onderstaande link: