Hoe implementeren?

Bij implementeren zijn er grofweg twee benaderingen te onderscheiden. In de praktijk worden vaak elementen van beide modellen gebruikt. Wat zijn de verschillen?

Top-down en planmatig

Hier gaat het om een planmatige, rationele, gestuurde ‘push’ benadering. De aanleiding ligt vaak in nieuwe inzichten of werkwijzen waarvan men invoering wenselijk vindt. Er is een duidelijk startpunt om te gaan implementeren.

Bottom-up en participatief

Uitgangspunt is de behoefte aan verandering en de ervaring daarmee in de praktijk. Vaak is niet eens duidelijk wat het startpunt voor de verandering was. De communicatie en feedback tussen mensen bepalen uiteindelijk of de verandering wordt doorgevoerd. Allerlei fases en activiteiten van het implementatieproces lopen door elkaar heen, zoals het ontwikkelen, testen, verspreiden en invoeren.

Onze ervaringen

  • Een geïntegreerde aanpak met verschillende implementatiestrategieën op verschillende aangrijpingspunten werkt het beste.
  • Verbeteringen in zorg en preventie komen bij voorkeur voort uit de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek, namelijk:
    • problemen en ontwikkelingen die in de praktijk worden gesignaleerd
    • inspiratie op basis van nieuwe kennis en innovatieve oplossingen uit onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten 

Terug naar het overzicht van de kennisbank