Hoe implementeren?

Bij implementeren kunnen we twee benaderingen onderscheiden. In de praktijk worden vaak elementen van beide modellen gebruikt. Wat zijn de verschillen?

Top-down en planmatig

Hier gaat het om een planmatige, rationele, gestuurde ‘push’ benadering. De aanleiding ligt vaak in nieuwe inzichten of werkwijzen waarvan het management invoering wenselijk vindt. Er is een duidelijk startpunt om te gaan implementeren.

Bottom-up en participatief

Uitgangspunt is hier de behoefte aan verandering (van de werkvloer of vanuit clientperspectief) en de ervaring daarmee in de praktijk, opgedaan door diverse instellingen. Vaak is niet eens duidelijk wat het startpunt voor de verandering was. Communicatie en feedback tussen mensen en organisatieonderdelen bepalen uiteindelijk of de verandering wordt doorgevoerd. Allerlei fases en activiteiten van het implementatieproces lopen door elkaar heen, zoals ontwikkelen, testen, verspreiden en invoeren. Anders dan in een ideale situatie volgen die elkaar vaak niet in volgorde netjes op, maar overlappen of lopen soms parallel.

Onze ervaringen: adviezen voor jou

  • Ga altijd uit van een behoefte. Het draait namelijk niet om jouw nieuwe technologie maar of de burger of patiënt er op zit te wachten en of het zorgsysteem het zal vergoeden.
  • Overtuig sleutelfiguren of -partijen binnen je doelgroep van de meerwaarde van jouw innovatie: dat zijn waarschijnlijk meerdere groepen mensen, van patiënten tot artsen.
  • Bepaal wie er voor jouw innovatie moet betalen: de patiënt/consument, de zorginstelling, de verzekeraar of de overheid. En realiseer je dat de routes die wij beschrijven geen vooraf dichtgetimmerde stappenplanen zijn.
  • Verkoop jouw (plan voor) innovatie vanaf het eerste moment alsof je het morgen al kunt leveren! Ken je doelgroep en de prijs van je product; bepaal je marketing.
  • Stel waar mogelijk in vierhoeksgesprekken (jij als ondernemer, de zorgverlener, de patiënt en de geldschieter) vast of jouw aannames over de behoefte aan je innovatie, kloppen. 
  • Breng de logistiek en kwaliteitsaspecten van je innovatie op orde. Schakel daarvoor een externe partner in als het niet je expertise is.

Terug naar het overzicht van de kennisbank