Implementatie-tools

Het belangrijkste inzicht met het bevorderen van implementatie is dit: actieve en planmatige implementatie werkt.

Wij adviseren te beginnen met het maken van een implementatieplan, bijvoorbeeld met dit format ontwikkeld door ZonMw. Je bepaalt jouw doelen, analyseert de interventie, de doelgroepen en de context. Op basis daarvan kies je strategieën op verschillende niveaus: het microniveau (individueel), het mesoniveau (de organisatie) en het macroniveau (het systeem). Het is cruciaal om verschillende communicatiekanalen in te zetten in het proces.

Je kunt expertise over implementeren inhuren. Tijdens de uitvoering zul je merken dat het plan steeds moet worden aangepast. Adaptief en in co-creatie te werk gaan is het devies. Door co-creatie stijgt de betrokkenheid van je stakeholders. Urgentiebesef en eigenaarschap is een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van implementaties. 

Kort cyclisch werken, actiegericht in kleine stapjes, met lokale aanpassing van de interventie zijn de trends. En aandacht hebben voor afschaffen van oude werkwijzen oftewel de-implementatie. Als laatste: voldoende tijd en middelen uittrekken voor implementatie! 

Het implementatieproces vormgeven

 • Implementeren begint met het maken van een implementatieplan. Op de informatiepagina van ZonMw ‘Maak een implementatieplan’ vind je alles wat je nodig hebt om een eigen implementatieplan te maken waarmee je een vernieuwing in jouw praktijk kan invoeren. Doorloop de stappen en gebruik de invultools zodat je een goed onderbouwd plan maakt. 
 • De implementatiewijzer van het Nederlands Jeugdinstituut geeft inzicht in de verschillende stappen in het implementatieproces. Met de Praatplaat Implementatiewijzer kun je in gesprek gaan met anderen om de verschillende stappen door te lopen. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)
 • De Implementatie toolkit technologie in de zorg van Vilans biedt je handvatten om technologie bij zorgorganisaties te implementeren om de zorg voor cliënten beter te maken. (bron: Vilans)
 • Voor het implementeren van richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming verzamelde het Nederlands Jeugdinstituut tips en trucs. Bekijk ter inspiratie de Tips en tools voor het maken van een organisatiespecifiek implementatieplan en kijk of je het document kunt gebruiken bij het maken van jouw eigen implementatieplan. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)
 • De Leer en Communicatiewijzer (LeCo-wijzer) helpt je bij het kiezen van de juiste aanpak voor een verandering die je wilt realiseren. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)

Zicht op het implementatieproces

 • Om in kaart te brengen hoe jouw organisatie of team omgaat met implementeren, is een Quickscan beschikbaar. Vul deze in om zelf zicht te krijgen op de wijze van implementeren, of bespreek hem als team. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)
 • De Forca Quickscan helpt bij inzicht krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren die spelen bij de implementatie van gedragsinterventies. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)
 • Wil je toetsen hoe het gesteld is met de e-health implementaties van jouw organisatie? Maak gebruik van de Checklist verantwoord e-health inzetten. De checklist is een voorlopig toetsingskader voor e-health implementaties van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Inspiratie opdoen

 • Het Handboek online inzage is bedoeld om Nederlandse ziekenhuizen te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van hun patiëntportaal. Het handboek geeft tips, argumenten en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken en biedt ‘de succesverhalen, maar ook de eerlijke verhalen over zaken die niet goed zijn gegaan.’
 • Bezoek een bijeenkomst tijdens de jaarlijkse Week van de implementatie begin februari.
 • Het Kennisplein Zorg voor Beter is een kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn. Op dit kennisplein is kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Netwerken

Meer informatie

Terug naar het overzicht van de kennisbank