Implementatie-tools

Het belangrijkste inzicht met het bevorderen van implementatie is dit: actieve en planmatige implementatie werkt.

Wij adviseren te beginnen met het maken van een implementatieplan, bijvoorbeeld met dit format ontwikkeld door ZonMw. Je bepaalt jouw doelen, analyseert de interventie, de doelgroepen en de context. Op basis daarvan kies je strategieën op verschillende niveaus: het microniveau (individueel), het mesoniveau (de organisatie) en het macroniveau (het systeem). Het is cruciaal om verschillende communicatiekanalen in te zetten in het proces.

Je kunt expertise over implementeren inhuren bij implementatie-experts (regeling implementatie- en opschalingscoaching). Tijdens de uitvoering zul je merken dat het plan steeds moet worden aangepast. Adaptief en in co-creatie te werk gaan is het devies. Door co-creatie stijgt de betrokkenheid van je stakeholders. Urgentiebesef en eigenaarschap is een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van implementaties. 

Kort cyclisch werken, actiegericht in kleine stapjes, met lokale aanpassing van de interventie zijn de trends. En aandacht hebben voor afschaffen van oude werkwijzen oftewel de-implementatie. Als laatste: voldoende tijd en middelen uittrekken voor implementatie! 

Het implementatieproces vormgeven

Zicht op het implementatieproces

  • De Forca Quickscan helpt bij inzicht krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren die spelen bij de implementatie van gedragsinterventies. (bron: Nederlands Jeugdinstituut)
  • Wil je toetsen hoe het gesteld is met de e-health implementaties van jouw organisatie? Maak gebruik van de Checklist verantwoord e-health inzetten. Dit is een voorlopig toetsingskader voor e-health implementaties van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
  • Vanaf 2023 is een ondersteuningsstructuur beschikbaar die handvatten biedt voor het realiseren van transformatie naar passende hybride zorg. Deze ondersteuningsstructuur wordt in 2022 gereed gemaakt voor gebruik. Lees nu alvast wat deze ondersteuningsstructuur inhoudt.
  • In het Kenniscentrum Digitale Zorg werken zorgverzekeraars samen aan de beoordeling van nieuwe toepassingen van digitale zorg. Als zorginnovator kun je daar terecht om jouw innovatie te laten toetsen. Zo weet je snel of zorgverzekeraars deze kansrijk vinden voor implementatie en opschaling in de zorg.

Inspiratie opdoen

  • Het Handboek online inzage is bedoeld om Nederlandse ziekenhuizen te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van hun patiëntportaal. Het handboek geeft tips, argumenten en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken en biedt ‘de succesverhalen, maar ook de eerlijke verhalen over zaken die niet goed zijn gegaan.’
  • Bezoek een bijeenkomst tijdens de jaarlijkse Week van de implementatie.
  • Zorg voor Beter is een kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn. Hier is kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie voor zorgmedewerkers om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Netwerken

Implementatiekennis

Terug naar het overzicht van de kennisbank