Het gebruik van digitale zorgtoepassingen door zorgverleners groeit in 2023 minder snel dan in eerdere jaren. Uit de gegevens van de E-healthmonitor blijkt dat hoewel er een lichte stijging is in het gebruik van bepaalde middelen, de meeste zorgverleners al in 2022 een groot aantal digitale middelen hanteerde. Deze jaarlijkse monitor wordt uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met het Nivel en het NeLL, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lichte positiviteit

De meeste zorgverleners staan nog steeds positief tegenover het gebruik van digitale middelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en patiƫnten meer regie te geven. Vooral het gebruik van digitale middelen door verpleegkundigen is het afgelopen jaar toegenomen. Dit is te zien aan het toegenomen gebruik van chat- of app-communicatie. Ook het gebruik van digitale technologieƫn voor patiƫntveiligheid, zoals bewegingsmelders, is gestegen.

Toegankelijkheid van E-health

Hoewel digitale zorg groeit, is het nog niet voor iedereen even toegankelijk. Daarvoor is een (nog) betere integratie van digitale zorg nodig. Als digitale oplossingen een vast onderdeel van de zorg worden, kunnen ze helpen om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. Zowel zorgverleners als gebruikers moeten het nut van digitale zorg inzien en het moet voor patiƫnten gemakkelijk zijn om deze middelen te gebruiken.

Meer Informatie

Lees de volledige E-healthmonitor 2023 op de website van het RIVM. Wil je ook aan de slag met digitale vaardigheden? Download onze gratis handreiking.