Een stijgend aantal zorgverleners kijkt positief aan tegen de mogelijkheden van digitale zorg. De E-healthmonitor 2022 laat zien dat meer zorgverleners gebruikmaakten van digitale middelen dan in 2021. De E-healthmonitor wordt sinds 2021 jaarlijks uitgevoerd door het RIVM, samen met het Nivel en het NeLL, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gematigd positief

De meerderheid van zorgverleners is gematigd positief over de mogelijkheden om met digitale middelen de kwaliteit van de zorg en de eigen regie van de patiƫnt te verbeteren. Zo steeg het aantal zorgverleners dat beeldbellen inzet van 55% in 2021 naar 58% in 2022. Verder nam het aantal huisartspraktijken dat patiƫntportalen aanbiedt toe van 79% naar 88%. In deze websites of apps kunnen patiƫnten onder andere hun medische gegevens inzien en bepaalde zaken zelf regelen. Verder gebruikten meer verpleegkundigen digitale technieken om de veiligheid van de patiƫnt te bewaken, zoals een digitale controle op het gebruik van medicijnen. Dit steeg het afgelopen jaar met 11% naar 49%.

E-health nog niet vanzelfsprekend

Toch blijken digitale middelen nog geen vast onderdeel van de zorg te zijn. Om er in de zorg vaker en beter gebruik van te maken, moeten ze een logischer onderdeel worden van de manier van werken in de zorg. Er liggen kansen binnen de hybride zorg, die de voordelen van digitale en fysieke zorg combineert. Daarnaast kan het gebruik van digitale zorg worden bevorderd door trainings- en coaching-modules in patiƫntportalen aan te brengen en online communicatie te stimuleren.

Digitale vaardigheden verbeteren

Bibliotheken helpen mensen leren omgaan met digitale middelen via cursussen. Voor de E-healthmonitor zijn de ervaringen met de cursus DigiVitaler onderzocht. Zo blijken vooral ouderen op de cursus af te komen. Zij zijn hier positief over en geven aan hierdoor meer zelfvertrouwen en vaardigheden te krijgen om digitale middelen te gaan gebruiken. Samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties binnen het sociaal en medisch domein, zoals gemeenten, onderwijs en huisartsenpraktijken, kan helpen om ook andere groepen in de samenleving te bereiken.

Meer informatie

Lees de volledige E-health monitor 2022 op de website van het RIVM
Ook aan de slag met digitale vaardigheden? Download onze gratis handreiking