Slimme zorgoplossingen worden steeds belangrijker voor de organiseerbaarheid van de gezondheidszorg. Want de zorg moet slimmer en innovatiever worden ingericht. Daarbij is het essentieel dat zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Wil je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers? Onze nieuwe handreiking helpt je op weg! 

Handvatten

Wat is er voor nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren? Hoe zorg je voor borging van digitale vaardigheden in de organisatie? Welke tips & tricks zijn er beschikbaar? Download de handreiking  voor een antwoord op deze vragen.   

Of bekijk onze nieuwe video

Download deze video
Uitgeschreven tekst

Technologie zorgt voor een betere kwaliteit van zorg en leven.

Om de zorg nog slimmer, innovatiever en beter te maken...
...moeten zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Hoe zorg je daar nou voor?

Dat leggen we je uit!

Breng eerst in kaart wat jullie organisatie al doet,
hoe digitaal vaardig de medewerkers zijn...
...en welke wensen er zijn.

Leid eigen medewerkers op tot digicoach...
...en geef hen voldoende tijd naast hun werkzaamheden
om collega’s te coachen en enthousiasmeren.

Zorg dat medewerkers ook écht begrijpen
waarom digitale vaardigheden zo belangrijk zijn…

...en dat het bijdraagt aan meer werkplezier, minder werkdruk,
betere beheersing van de applicaties en meer zelfvertrouwen.

Geef medewerkers hier tijd en ruimte voor
en houd rekening met verschil in niveau en in leerstijlen.

...en neem de benodigde digivaardigheden per functie op in de functiebeschrijvingen...
...en bespreek ze in coachings- en functioneringsgesprekken.

Gebruik bijeenkomsten, digitale platforms, video instructies, training,
e-learnings, een communicatiekalender en leuke content...
...zoals digitips, digibloopers en filmpjes.

Benoem daarnaast een digiambassadeur, zorg voor draagvlak
binnen de directie, neem leidinggevende mee...
...en betrek alle afdelingen bij de digitale veranderingen.

Je wilt dat iedereen meedoet.
Maak digitale vaardigheden daarom niet vrijblijvend.

Richt je tot elke medewerker en zorg dat digitaal vaardigere collega’s
niet de andere collega’s blijven compenseren.

Samen maken we de zorg zo innovatiever, slimmer en nog beter!

Ga ervoor! Download de uitgebreide handreiking op zorgvoorinnoveren.nl