De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs de conceptleidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’ gepubliceerd ter consultatie. De leidraad geeft duidelijkheid over de mededingingsregels voor zorg-ICT-markten en omschrijft welk gedrag de goede werking van zorg-ICT-markten kan belemmeren. Dit najaar maakt de ACM de leidraad definitief.

Waarom een leidraad?

Goedwerkende zorg-ICT-markten zijn belangrijk om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te kunnen garanderen. Denk hierbij aan een zorginformatiesysteem/elektronisch patiëntendossier, waarin zorgdata wordt opgeslagen en verwerkt. Maar ook softwareprogramma’s voor gegevensuitwisseling tussen verschillende informatiesystemen van zorginstellingen. Zorgaanbieders zijn echter vaak afhankelijk van hun Zorg-ICT leverancier, waardoor het bijvoorbeeld moeilijker wordt om van leverancier te wisselen. Kortom, een risico op een vendor lock-in. Het is in strijd met de mededingingsregels als een leverancier daar misbruik van maakt. 

Wat staat er in de leidraad?

De concept-leidraad verduidelijkt en concretiseert de mededingingsregels voor zorg-ICT-markten. ICT-leveranciers en zorgaanbieders kunnen hun gedrag aan de leidraad toetsen en zo nodig aanpassen. De leidraad beschrijft ook de mogelijkheden voor samenwerking binnen de mededingingsregels.

Meer weten?

Bekijk de conceptleidraad voor consultatie op de website van de ACM. De definitieve leidraad wordt gepubliceerd wanneer de consultatie is afgerond. 

Bron: Autoriteit Consument & Markt