Een van de aanvragers in de zesde ronde van de subsidie Implementatie- en opschalingscoaching was SecondMoov. Joost Meyboom is oprichter van deze organisatie die beweegoplossingen ontwikkelt specifiek gericht op ouderen. SecondMoov biedt Fit Thuis aan, een programma dat ouderen ondersteunt bij bewegen. Nadat hij subsidie had gekregen om een coach in te schakelen, maakte Joost gebruik van onze loketfunctie en werd hij uitgenodigd voor een consult van Zorg voor innoveren. Hoe hebben de subsidieregeling en het advies tijdens het consult bijgedragen aan de opschaling van de app?

Helicopterview op mogelijkheden

SecondMoov wil over 5 jaar zo’n 100.000 ouderen hebben bereikt zodat ze structureel minder of helemaal geen zorg meer nodig hebben. De implementatie- en opschalingscoach die met Joost aan de slag ging, onderzocht het hele systeem van Nederlandse wetten op mogelijkheden voor bekostiging. De Zorgverzekeringswet (Zvw) bleek een interessante omdat SecondMoov daarvan al gebruikt maakt. Toch noemt Joost het een van de lastigste regelingen om structurele bekostiging te bereiken. Hij wilde via het loket van Zorg voor innoveren in contact komen met partijen die het overzicht hebben. Hij werd daarom uitgenodigd voor een consult met deze partijen. “Bepalende organisaties als ZonMw, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Ik wilde bij die instellingen steun voor ons concept vinden. Nadat onze coach een strategische koers had uitgezet, zijn we gaan samenwerken met een zorgorganisatie en hebben we een zorgverzekeraar benaderd.” 

Het Fit-Thuis beweegprogramma biedt ouderen persoonlijke, online beweegbegeleiding en groepslessen op maat. Met behulp van videobellen, de Fit-Thuis beweegapp en een lokaal beweegaanbod is het aanbod van SecondMoov een laagdrempelige manier om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Bekostiging onder bestaande prestaties

Om die zorgorganisaties kun je niet heen, volgens Joost. “Die hebben immers contracten met zorgverzekeraars en daarvan zijn wij afhankelijk. Maar we ontdekten dat we los van die zorgorganisaties direct bij Zorgverzekeraars Nederland onder een prestatie kunnen vallen, zoals vervanging van digitale zorg. Dan krijg je een vinkje; ‘deze mag gedeclareerd worden binnen een bestaande prestatie’. Die route hebben we gekozen en we kunnen nu via de zorgorganisatie bekostiging krijgen. We testen dat nu in de praktijk; we moeten het per zorgverzekeraar afstemmen.” 

Veel verschillende initiatieven

Joost heeft wel het gevoel verder te komen maar toch ervaart hij ondoorzichtigheid als het gaat om de rollen die diverse instellingen spelen bij het implementeren van zorginnovaties. 
“Er is daarvoor de laatste jaren meer aandacht. Er zijn meer routes ontstaan om van een goed idee naar een geïmplementeerd concept te komen. Maar die routes lopen niet gelijk en beconcurreren elkaar zelfs een beetje. Je komt al snel bij verschillende loketjes terecht. Al lijkt het wel langzaam meer gestroomlijnd te worden. Het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland is naar mijn idee het meest zinvolle loket binnen de Zvw. Dat is ook de route die ik ga bewandelen naar aanleiding van dit consult.” 

Financiering van preventie blijft een uitdaging

Dat het voor zorgverzekeraars een grote omslag is om preventie te vergoeden, herkent Joost ook. Ze zijn immers vooral gewend om behandelingen te vergoeden. “Het is inherent aan het feit dat er meer innovaties zijn, dat ze ook steeds meer op preventie zitten,” merkt Joost op. “De markt lijkt voor te lopen op de structuur van vergoedingen die het goed moet afstemmen, implementeren en bekostigen.” Wat het volgens Joost ingewikkeld maakt is dat verzekeraars de waarde van preventie in harde cijfers willen zien. En dat is lastig, vanwege de vele variabelen die invloed kunnen hebben op het resultaat. Joost licht toe: “Bij valpreventie lijken nu de handen op elkaar te zijn. Want de gevolgen van vallen zijn heel duur; vol inzetten op het voorkomen ervan is goed onderbouwd. Inzetten van een heupairbag is dan morgen al mogelijk. Daarvoor heb je geen gedragsverandering nodig. Maar aantonen van het nut van bewegen of goede voeding is veel minder tastbaar en duurt vaak lang. Dat vraagt vaak een route die jaren kan duren.”

Opbrengst van het Zorg voor innoveren consult

Voor Joost was het waardevol om tijdens het consult te leren wat het perspectief is van Zin, NZa, RVO en ZonMw, (VWS reageerde later schriftelijk) op het type innovaties dat SecondMoov aanbiedt. “Daarnaast werd duidelijk waar zij een rol kunnen spelen en waar niet,” legt Joost uit. “En als derde is het netwerk dat ze voor je kunnen ontsluiten heel waardevol. Ze verwijzen door naar relevante partijen binnen en buiten hun organisaties voor een volgende stap.” Toch bleef er nog wat te wensen over voor Joost, al wijt hij dat zelf aan een te hoge verwachting. “Je krijgt een advies voor een route maar er staan geen mensen op om je daarbij te helpen. Ik had een beetje de hoop dat je in zo’n gesprek enthousiasme krijgt vanuit die clubs om zich hard te gaan maken om jouw koers echt te realiseren.”

De vervolgstappen

Naar aanleiding van het consult gaat Joost een aantal nieuwe stappen ondernemen. Bij het Kenniscentrum Digitale Zorg gaat SecondMoov een aanmelding doen voor een toetsing door zorgverzekeraars. 
Daarnaast is Joost bezig het lokale netwerk in te schakelen. “Een tip was om binnen de Wmo vallende initiatieven te onderzoeken, net als de verbinding met gemeenten. Dat zetten we nu op, met vier partijen in het oosten van het land. We hebben het lokale netwerk actief benaderd en gezamenlijk aanvragen gedaan. Zoals voor de recent vrijgekomen GALA-gelden. Met die gemeenschappelijke aanpak kunnen we om de gevestigde grenzen van bekostiging heen werken. Die GALA-gelden en de tip vanuit Zorg voor innoveren om het binnen een breder netwerk vorm te geven, zetten we nu concreet in.”

Ontvang ook advies op maat

Als je wil innoveren in de zorg, dan kun je vragen hebben of knelpunten tegenkomen. Stel je vraag aan ons en wij helpen je graag op weg.