De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgaanbieders maken tijdelijk een ruimere inzet van zorg op afstand mogelijk. De toepassing van e-health kan namelijk bijdragen aan het terugbrengen van fysiek contact met patiƫnten. Toepassingen als beeldbellen, chats en e-consulten maar ook software bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling kunnen nu breder worden ingezet.

De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen op te schorten. Bijvoorbeeld de contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren. Deze uitzonderingsmaatregel geldt sinds 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en RIVM niet meer van toepassing zijn.

ContinuĆÆteit van goede en veilige zorg garanderen

Om de kwaliteit en/of continuĆÆteit van zorg te garanderen, is het mogelijk om beargumenteerd af te wijken van bestaande normen en richtlijnen. Voorop blijft staan dat de versnelde introductie van e-health geen bedreiging mag vormen voor de veiligheid van de patiĆ«nt. Zorgverleners en zorgaanbieders moeten hun overwegingen en beslissingen navolgbaar vastleggen.

Software als medisch hulpmiddel

Het gebruik van software zonder CE-markering voor diagnose of behandeling is alleen tijdelijk mogelijkĀ zolang er gĆ©Ć©n (analoge of digitale) alternatieven voorhanden zijn, de zorgaanbieder aannemelijk kan maken dat de toepassing veilig is en noodzakelijke zorg zonder de inzet van de toepassing niet kan worden geleverd.

Bestuurder eindverantwoordelijk voor goede en veilige zorg

De zorgaanbieder is en blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. Voor de inzet van de meeste e-health-toepassingen is het niet nodig om de inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen.