De volgende subsidieronde van de Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis staat voor de deur. Op 12 september 2023 opent ronde 2. Ga je een aanvraag doen? Super! Vergeet dan niet om een verklaring de-minimis bij jouw aanvraag in te dienen. Dat is deze ronde verplicht. Wat houdt de-minimis eigenlijk in en wat moet je precies bij je subsidieaanvraag indienen?

Financiële steun van de overheid

De Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een subsidie die ZonMw verstrekt. Als je een aanvraag doet, krijg je dus steun vanuit de overheid. Ondanks dat er sprake kan zijn van staatssteun, kan ZonMw in veel gevallen toch subsidie verstrekken. In dit geval dankzij de toepassing de-minimis.

Wat is staatssteun?

De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Staatssteun is in principe verboden omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. 
Een onderneming is elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Hierbij wordt niet gekeken of een onderneming een winstoogmerk heeft of niet. Onder economische activiteit wordt verstaan: iedere activiteit die erin bestaat goederen of diensten op een markt aan te bieden.

De-minimis

Op grond van de de-minimisverordening kan een onderneming van verschillende overheidsinstellingen maximaal € 200.000,-  aan de-minimis subsidie ontvangen over een periode van 3 jaar zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert.
 

Wat betekent dit voor mijn IOC aanvraag?

Elke gesteunde onderneming in jouw project geeft in een de-minimisverklaring aan, welke de-minimissteun in de voorgaande 3 jaren is ontvangen. Deze de-minimisverklaring vind je straks bij de subsidieoproep, vanaf 12 september, wanneer de subsidieoproep opent. Het gaat hierbij dus om alle steun die de onderneming heeft ontvangen van de overheid onder de de-minimisregeling en niet alleen om subsidie van ZonMw. Meer informatie over staatssteun vind je op de ZonMw-webpagina Vrijstellingverordeningen staatssteun.
ZonMw gaat ervan uit dat de-minimisverklaringen volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Wanneer ondernemingen de de-minimisdrempel overschrijden, handelen zij in strijd met de Europese staatssteunregels. Subsidie kan dan niet worden verstrekt.

Waar moet ik op letten bij het invullen?

Als je de de-minimisverklaring invult, dan is het van belang dat je dit op de juiste manier doet. Bij fouten in de verklaring, kunnen we jouw aanvraag niet meteen goedkeuren. 
•    In het formulier zie je straks 3 keuzemogelijkheden. Je kiest altijd 1 optie.
•    De begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar voor het tekenen van de ondertekening is 1-1-2021 en is voor het gemak alvast ingevuld in het formulier. 
•    De andere datum die je daarbij invult is altijd de datum van de ondertekening.
•    Indien van toepassing moet je invullen hoeveel staatssteun er reeds ontvangen is door de aanvragende onderneming. 

Heb je vragen?

Wij staan op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur voor je klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 070-3495004. Ook kun je ons per mail bereiken via zorgvoorinnoveren@zonmw.nl