Het maximale aantal te honoreren aanvragen is bereikt in de eerste ronde van de nieuwe subsidiemogelijkheid van Zorg voor innoveren. Hierom is de Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1) vroegtijdig gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Doel oproep

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de zorg.

In deze eerste ronde was €200.000 beschikbaar. Per aanvraag kon maximaal €5.000 worden aangevraagd.

Nieuwe ronde

Naar verwachting opent medio september een nieuwe ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching. Houd hiervoor onze website in de gaten. Ook in deze nieuwe ronde vindt beoordeling plaats volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als voor de sluitingsdatum het maximale aantal te honoreren aanvragen is bereikt, sluit de ronde vroegtijdig.
Meld je aan voor de nieuwsbrief om als eerste bericht te ontvangen wanneer de subsidieronde is geopend .

Aanvraag ingediend, maar nog geen bericht?

Een aantal aanvragen is nog in behandeling door ZonMw. Aanvragers ontvangen binnen vier weken bericht over hun subsidieaanvraag.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Naast de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor innoveren nog meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar je direct je vraag over je zorginnovatie aan ons kan stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden, en als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.