De Nederlandse zorgsector kampt met een tekort aan personeel. Daarom is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het actieprogramma Werken in de zorg begonnen. Onderdeel van die actie is het opzetten van een Facilitators Pool. Die pool helpt zorgorganisaties bij het zoeken van deskundigen die personeelstekorten helpen oplossen. Wat biedt het Actie Leer Netwerk? 

Het Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het programma Werken in de Zorg en zorgt voor de verbinding met het werkveld en het onderwijs. Het faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten of succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Veel organisaties werken namelijk al aan innovatieve oplossingen voor de personeelstekorten in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk verzamelt die goede voorbeelden, stelt deze beschikbaar voor anderen en verspreidt ze actief. 

De Facilitators Pool

Een facilitator kan helpen creatief te denken, knelpunten aan te pakken, de juiste mensen te verzamelen en te veranderen met impact. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere interventiebegeleiders kunnen facilitator zijn. Sommige facilitators zijn in te huren voor één bijeenkomst – anderen juist voor strategisch meedenken over een compleet verandertraject. Een bekwame facilitator kan zulke leerprocessen - die elementen van experimenteren en reflecteren bevatten - ondersteunen.

Onderling afspraken maken

De Facilitators Pool biedt de profielen en contactinformatie van facilitators die ervaring hebben met het begeleiden van veranderprocessen in zorg en welzijn en die daarvoor heel uiteenlopende methodieken inzetten. Sommige facilitators zijn sterk in het ontwerpen van een actieleerproces en leren op bestuurlijk of strategisch niveau; anderen zijn inzetbaar voor kleine, middelgrote of grote bijeenkomsten. Het Actie Leer Netwerk geeft aan welke facilitators beschikbaar zijn én zorgt voor een gezamenlijke visie op actieleren als methodiek. Organisaties en facilitators maken verder zelf afspraken over werkwijze, samenwerking en vergoeding.

Wat kan het Actie Leer Netwerk voor jou doen?

De website actieleernetwerk.nl geeft veel achtergronden over onder meer het faciliteren van groepen van verschillende aantallen personen en van leerprocessen op integraal niveau. Daarnaast vind je er informatie over ondersteuning bij het ontwerp van actieleren, leerprocessen op bestuurlijk niveau en over het ontwikkelen van een visie.

Meer informatie