Samenwerking bij innovatie was het thema van de digitale editie van het innovatiecafé op 14 oktober 2021. Sprekers waren onder meer een zorgorganisatie en een ondernemer, die toelichtten welke ervaringen zij hebben opgedaan met samenwerkingsverbanden in de zorg. Welke belangrijke boodschappen delen zij graag met jou?

Samenwerkingsverband Revion

FĂ©licie van Vree is manager innovatie, kwaliteit en onderzoek bij Basalt en deelde als eerste haar ervaringen met samenwerkingen binnen de zorg. Tijdens deze sessie ging zij dieper in op het samenwerkingsverband Revion. Dit is een nieuwe samenwerking tussen drie centra die medisch-specialistische revalidatie leveren: Revalidatie Friesland, revalidatiecentrum Klimmendaal en Basalt. Wat is het doel van deze samenwerking?

Meerwaarde bieden door samenwerking

“Met dit samenwerkingsverband willen wij meerwaarde bieden voor de patiĂ«nt en de zorgverzekeraar”, aldus FĂ©licie. Dit doet het team door de structuur, het proces en de uitkomsten van revalidatiezorg binnen deze drie instellingen te vergelijken en zo tot verbeteringen te komen. Daarnaast kijken zij ook gezamenlijk naar nieuwe zorgconcepten en innovaties en hebben deze drie organisaties projecten opgestart die hun schaalvoordelen benutten. Met drie partners is het immers makkelijker om een efficiencyslag te maken, ervaringen uit te wisselen en kennis en mensen te bundelen. 

Succesfactoren van samenwerking bij zorgorganisaties

FĂ©licie deelt wat volgens haar belangrijke succesfactoren zijn van deze innovatieve samenwerking:

Medicine Men: ondernemer in het zorglandschap

Oscar van Dijk is CEO bij Medicine Men. Hij heeft als ondernemer ervaring met samenwerkingen bij innovaties in de zorg. Medicine Men werkt samen met o.a. ziekenhuizen, UMC’s, huisartspraktijken en patiĂ«ntenverenigingen. Daarnaast doen zij ook trials en zijn zij betrokken bij complexe projecten en meerjarige consortia. In 2019 lanceerde Oscar de EmmaHBPM applicatie in samenwerking met UMC Utrecht. Dit is een e-health platform waarmee de patiĂ«nt zelf vanuit huis bloedrukmetingen kan uitvoeren. 

Lessen en tips

Oscar benadrukt de positieve rol die enthousiaste zorgverleners kunnen spelen om een project te laten slagen. Het kan tevens helpen om samen het risico te dragen. Als je eerst nog financiering moet regelen is er immers nog een partij die je eerst moet overtuigen. Afsluitend had Oscar nog een paar adviezen voor ondernemers binnen de zorgsector: “weet waar je aan begint”. Het is een complexe markt, omdat er zo veel stakeholders zijn met zoveel belangen. Maar “patiĂ«nten geven energie en dat maakt het allemaal waard.” Betrek daarom ook de patiĂ«nt in wat je doet, want “voor hen doen we het.”

Zeven ronde tafels

Na de plenaire presentaties konden de deelnemers aanschuiven bij zeven virtuele ronde tafels om in kleine groepen verder te discussiĂ«ren over bepaalde thema’s. Er waren onder meer vertegenwoordigers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgpionier, ZonMw en Menzis en Prisma. De thema’s van de zeven tafels liepen uiteen van financiering tot wet- en regelgeving tot domeinoverstijgend samenwerken. Er werden casussen besproken en mensen kregen de gelegenheid om te netwerken. 

Volgende innovatiecafé

Wil jij één van de volgende innovatiecafés van Zorg voor innoveren bezoeken, volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste updates en nieuwtjes.

Dit innovatiecafé kwam tot stand met samenwerkingspartner Zorginnovatie.nl.