Sinds 26 mei 2021 is de Medical Device Regulation (MDR) van toepassing. Deze Europese verordening is bedoeld om de veiligheid van medische hulpmiddelen te kunnen waarborgen. Maar wat betekent de MDR voor zorgaanbieders en zorgverleners? Je leest hier meer over in de factsheet en handreiking van Vilans.

De MDR heeft gevolgen voor verschillende partijen; fabrikanten, importeurs en distributeurs, zorginstellingen, zorgverleners en (indirect) ook voor patiënten. In opdracht van het ministerie van VWS publiceerde Vilans daarom onlangs een factsheet en handreiking die ondersteunen bij de invoering van de MDR.

Meer weten over de MDR?

De factsheet geeft een korte uitleg over de MDR, met enkele tips voor zorgaanbieders over hoe om te gaan met de MDR. Voor meer uitgebreide informatie is er ook een handreiking met FAQ beschikbaar. Bekijk de factsheet en de handreiking op de website van Vilans.